Betaling

Als u een aanslag heeft gekregen van de gemeente, kunt u die betalen middels automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht. U ontvangt met ingang van 2015 geen acceptgirokaart bij de belastingaanslag.

Als u gebruik maakt van een eigen betalingsopdracht, dan betaalt u de aanslag in twee termijnen waarbij u tenminste de helft van het totale aanslagbedrag vóór de eerste vervaldag moet voldoen.

Betaling in meer dan twee termijnen is bij een eigen betalingsopdracht niet mogelijk. U vindt het rekeningnummer en het aanslagnummer dat als betalingskenmerk moet worden vermeld op het aanslagbiljet. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden.

Aanmaning

Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven.

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 7. Na de aanmaning volgt een dwangbevel. Een dwangbevel kost u minimaal € 40.

Heeft u na betekening van het dwangbevel nog niet betaald, dan wordt beslag gelegd op uw inkomen of bezittingen.

Aanvragen betalingsregeling

Als u tijdelijk niet de mogelijkheid heeft om de belastingaanslag van de gemeente te betalen, kunt u een betalingsregeling voorstellen. U kunt daarmee de betaling verspreiden over een aantal door u gekozen termijnen.

U kunt een betalingsregeling digitaal op twee manieren aanvragen, via DigiD en zonder DigiD.

Automatische incasso

U kunt de belastingaanslag middels automatische incasso in maximaal tien maandelijkse termijnen betalen. De eerste incassotermijn is in maart, de laatste in december. Aanslagen die minder dan € 100 of meer dan € 2.000 bedragen, worden in twee termijnen afgeschreven.

U kunt met behulp van uw DigiD uw machtiging online afgeven. Hiervoor kunt u ook een machtigingskaart opvragen bij de Publieksdienst. Als u de gemeente hiervoor vorig jaar al toestemming hebt gegeven, hoeft niet opnieuw een machtiging af te geven.

Online uw machtiging afgeven of wijzigen

Op het aanslagbiljet staat vermeld of u al een machtiging hebt afgegeven. In dat geval wordt het bedrag van de aanslag in maximaal tien maandelijkse termijnen van de rekening afgeschreven.

Moment van incasso
Machtigingskaarten die voor de 10e van de maand binnenkomen bij de gemeente, worden in dezelfde maand afgeschreven. Machtigingskaarten die na de 10e van de maand binnenkomen, worden in de opvolgende maand voor het eerst geïncasseerd. Dit betekent ook dat het aantal incassotermijnen afneemt.

Rente betalen

De gemeente is verplicht om bij te late betaling van een belastingaanslag rente in rekening te brengen. U betaalt ook rente als u uitstel van betaling heeft gekregen en een negatieve beslissing krijgt op uw bezwaarschrift.

Er wordt geen rente in rekening gebracht indien het bedrag lager is dan € 23, tenzij in de belastingverordening anders is vermeld. Het drempelbedrag geldt niet als u een betalingsregeling heeft afgesproken.

Verminderingsbeschikkingen

Nadat u een aanslag heeft ontvangen, is het mogelijk dat u een brief ontvangt dat de opgelegde aanslag wordt verminderd of ingetrokken. Dit kan zijn na een ingediend verzoek- of bezwaarschrift of na een verhuizing of vertrek naar een andere gemeente. De gemeente informeert u in zo’n geval over de financiële afhandeling.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.