Kwijtschelding

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke jaarheffingen en de waterschapslasten van GBLT. Dan betaalt u geen of minder belasting. De mogelijkheden zijn misschien ruimer dan u denkt.

U kunt bij de gemeente Ommen kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen en heffingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing woningen
 • OZB

U kunt bij het waterschap kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen en heffingen:

 • Verontreinigingsheffing
 • Ingezetenenomslag

De gemeente heeft een samenwerkingsverband met het waterschapsbelastingkantoor GBLT. Door deze samenwerking hoeft u maar één verzoek om kwijtschelding in te dienen. Uw verzoek wordt door de gemeente getoetst. De gemeente doet een uitspraak op uw verzoek voor de aanslag(en) gemeentelijke belastingen en geeft deze uitspraak door aan GBLT. U ontvangt van het waterschap apart een uitspraak over de aanslag(en) waterschapsbelastingen.

Aangepaste normen voor personen van 65 jaar en ouder
Gemeente Ommen past voor AOW-gerechtigden de norm 100% AOW- bedragen toe. Het waterschap past de 100% kwijtscheldingsnorm voor AOW-gerechtigden toe. Het is dus mogelijk dat u voor de gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt maar niet voor de waterschapsbelasting.

Kosten levensonderhoud en kostendelersnorm
De overheid heeft normbedragen vastgesteld voor kosten van het  levensonderhoud. Het normbedrag dat voor u geldt, is afhankelijk van hoe uw huishouding is samengesteld. Vanaf 1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm uit de participatiewet van toepassing.

Berekening kwijtschelding

Belangrijk bij kwijtschelding is wat u kunt betalen (betalingscapaciteit). De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten verminderd met bepaalde lasten zoals de eigen bijdrage aan de ziektekostenverzekering en de woonlasten.

De berekende betalingscapaciteit wordt vergeleken met de normbedragen. Deze normbedragen zijn onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd. Is de betalingscapaciteit lager dan het normbedrag dan kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen.

Meer informatie leest u in de onderstaande brochure.

TitelTypeGrootteDownload
Brochure kwijtschelding PDF679 KBDownload
Kwijtscheldingsbeleid PDF494 KBDownload

Verzoek tot kwijtschelding

U kunt na ontvangst van het aanslagbiljet bij de gemeente Ommen een verzoek om kwijtschelding indienen. U kunt het verzoek tot kwijtschelding digitaal indienen of via het speciale aanvraagformulier, dat u kunt aanvragen bij de gemeente.

Als u in het afgelopen jaar tijdig een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft ingediend en kwijtschelding heeft ontvangen, ontvangt u in de loop van dit jaar automatisch bericht.

Naar het aanvraagformulier voor kwijtschelding

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

 • Gegevens van de huur (huurspecificatie van de verhuurder).
 • Gegevens huurtoeslag (specificatie van de rijksbelastingdienst).
 • Gegevens van het netto maandinkomen, loonstrookje of uitkeringsspecificatie (dus geen jaaropgave).
 • Gegevens van de maandpremie van de ziektekostenverzekering.
 • Gegevens van de zorgtoeslag (specificatie van de rijksbelastingdienst).
 • Een kopie van de laatste bankafschriften waarop het saldo zichtbaar is van uw betaal- en/of spaarrekening.

Hulp bij invullen

Neem voor hulp bij het invullen gerust contact op met de Publieksdienst. De medewerkers helpen u graag en kunnen meteen controleren of de gevraagde gegevens compleet zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.