Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Iedereen die binnen de gemeente op 1 januari van een jaar eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak, zoals bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of een stuk grond, is daarover onroerende-zaakbelasting verschuldigd.

Dit geldt ook voor gebruikers van onroerende zaken die niet als woning gebruikt worden of als het gaat om een pand in aanbouw. Gebruikers van woningen betalen geen OZB. Wel kan een verhuurder de OZB doorberekenen in de huurprijs.

Bereken uw OZB-aanslag
U kunt online uw OZB-aanslag berekenen met een willekeurige WOZ-waarde. Alleen voor het berekenen van de OZB van gecombineerde panden (combinatie woning/niet-woning) is dat niet mogelijk.

Peildatum
De peildatum waarop wordt bepaald wie eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak is 1 januari. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

  • Verkoop van de woning/bedrijfspand in de loop van het belastingjaar;
  • BeĆ«indiging van het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het belastingjaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar niet eerder een aanslag krijgt dan in het volgende jaar. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. De verrekening van het eigenarengedeelte van de OZB vindt in veel gevallen bij de notaris plaats als een woning wordt verkocht. Degene aan wie de aanslag is opgelegd, moet deze ook betalen.

Vrijstelling
Kerken, begraafplaatsen en gronden gebruikt door actieve landbouwers of veehouders zijn vrijgesteld van onroerende zaak belasting.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening onroerende-zaakbelastingen.

Bezwaar indienen
U kunt bezwaar indienen, als u vindt dat:

  • de WOZ-waarde van uw object niet juist is vastgesteld.
  • de beschikking niet voor u is bestemd.
  • dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid.

Bezwaar indienen kan schriftelijk binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de heffingsambtenaar WOZ.


Let op! Het indienen van een (in)formeel bezwaarschrift schort de betalingsplicht van de aanslag gemeentelijke belastingen niet op.

Tarief

De hoogte van de aanslag wordt door de gemeente vastgesteld en wordt bepaald door een percentage van de waarde te nemen. Het tarief van de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde vermenigvuldigd met onderstaand percentage.

OZB-eigenaren woningen: 0,1168% van de WOZ-waarde (tarief 2020)
OZB-eigenaren woningen: 0,1072% van de WOZ-waarde (tarief 2021)

OZB-eigenaren niet woningen: 0,2066% van de WOZ-waarde (tarief 2020)
OZB-eigenaren niet woningen: 0,2042% van de WOZ-waarde (tarief 2021)

OZB-gebruikers niet woningen: 0,1554% van de WOZ-waarde (tarief 2020)
OZB-gebruikers niet woningen: 0,1536% van de WOZ-waarde (tarief 2021)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.