Over belastingen

Ieder jaar worden de gecombineerde aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen bezorgd. Het gaat om de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, grafonderhoudsrecht en/of reclamebelasting.

Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt.

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies.

Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald, omdat dan wordt afgesproken wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.

Wie betaalt wat?
Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten.

Reclamebelasting
Binnen een afgebakend gebied in en rond het centrum van Ommen heft de gemeente reclamebelasting. De reclamebelasting wordt geheven van alle niet-woningen binnen dit gebied met een reclame-uiting die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De inkomsten van de reclamebelasting worden vervolgens als subsidie uitgekeerd aan Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.