Rioolheffing

Rioolheffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen en bedrijfspanden. U betaalt rioolheffing voor het lozen van afvalwater op het riool van de gemeente. Alle gebruikers van gebouwen in Ommen die direct of indirect zijn aangesloten op het riool van de gemeente krijgen een aanslag rioolheffing.

De hoogte van de aanslag wordt berekend aan de hand van het aantal kubieke meter water dat u in het afgelopen jaar hebt afgenomen van waterleidingmaatschappij Vitens. De meeste woningen vallen in de tariefschijf van 500 m3.

Verhuizing
Wanneer u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, laat u zich inschrijven bij de nieuwe gemeente. U ontvangt dan automatisch een correctie op de aanslag.

Wanneer u verhuist binnen de gemeente en u gaat niet bij iemand inwonen, dan moet u deze aanslag volledig betalen. Gaat u wel bij iemand inwonen, dan ontstaat er geen nieuwe belastingplicht en wordt de aanslag gecorrigeerd.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening rioolheffing.

Tarief

Voor de rioolheffing geldt onderstaand tarief.

1e schijf
0 t/m 500 m3: € 207 (tarief 2020)
0 t/m 500 m3: € 222 (tarief 2021)

2e schijf
501 t/m 1.000 m3: € 207 (tarief 2020)
501 t/m 1.000 m3: € 207 (tarief 2021)

3e schijf
1001 t/m 2.500 m3: € 137 (tarief 2020)
1001 t/m 2.500 m3: € 137 (tarief 2021)

4e schijf
2501 t/m 5.000 m3: € 117 (tarief 2020)
2501 t/m 5.000 m3: € 117 (tarief 2021)

5e schijf
5001 t/m 10.000 m3: € 97 (tarief 2020)
5001 t/m 10.000 m3: € 97 (tarief 2021)

6e schijf
10.001 e.v.: € 88 (tarief 2020)
10.001 e.v.: € 88 (tarief 2021)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.