Formeel bezwaar tegen de WOZ-waarde

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning niet juist is vastgesteld, kunt u dit via een bezwaarschrift kenbaar maken aan de gemeente.

U hoeft alleen uw bezwaar te motiveren, het is niet nodig een taxatierapport te laten opmaken en mee te sturen. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt en heeft er geen enkel belang bij de WOZ-waarde te hoog vast te stellen.

Mocht blijken dat de gemeente een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan past de gemeente deze graag voor u aan.

U kunt bezwaar indienen, als u vindt dat:

 • de WOZ-waarde van uw woning niet juist is vastgesteld
 • de beschikking niet voor u is bestemd
 • dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid

Indienen bezwaar

Bezwaar indienen kan schriftelijk binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de heffingsambtenaar WOZ. U vermeldt het beschikkingsnummer, dat op u bij de WOZ-waarde vindt. En u moet uw bezwaar motiveren.

Voor elk aanslagbiljet dient u een afzonderlijk bezwaarschrift in te dienen. U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende aangeven:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • Het aanslagnummer zoals op het aanslagbiljet is vermeld
 • Het aanslagbedrag
 • Het belastingjaar
 • De belastingsoort
 • De redenen waarom u bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Schriftelijk bezwaar
Uw bezwaar kunt u per post versturen naar:

Gemeente Ommen
T.a.v. heffingsambtenaar
Postbus 100
7730 AC Ommen

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening. Daarom is het indienen van een bezwaar per e-mail alleen mogelijk als de handtekening is gescand.

Uitstel van betaling

Indien u uitstel van betaling wenst, moet u dat bij uw bezwaar ook aangeven. U krijgt niet automatisch bij indiening van een bezwaarschrift uitstel van betaling. U krijgt schriftelijk bericht of uw verzoek om uitstel is geaccepteerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.