Inzien WOZ-waarden

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. Hiermee kunt u deze bijvoorbeeld vergelijken met andere woningen.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) op www.wozwaardeloket.nl. Via dit loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar.

Deze WOZ-waarden worden gecombineerd getoond met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en samen met objectkenmerken (bouwjaar, gebruiksdoel en gebruiksoppervlakte). Deze objectkenmerken worden ontleend aan de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en zijn ook afzonderlijk te raadplegen via bagviewer.kadaster.nl.

Werkwijze

Op basis van de uitgangspunten en gebruiksvoorwaarden van het landelijke digitale loket, worden de geldende WOZ-waarden vanaf waardepeildatum 1 januari 2015 getoond.

Beperkingen gebruik
Het is via het loket mogelijk individuele bevragingen te doen. Bulkverstrekking en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking van WOZ-waarden van woningen zijn niet toegestaan. De gevonden WOZ-waarde mag u voor elke toepassing gebruiken, er geldt geen beperking van het gebruik voor bepaalde doelen.

Belangrijk om te weten is, dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie van de woning, zoals wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar, deze zijn alleen voor de woningbezitters op te vragen via MijnOverheid of via deze link.

De waarden van objecten met een niet-woonfunctie, zoals bedrijfsruimten, worden vooralsnog niet openbaar gemaakt.

Meer informatie over de WOZ is te vinden op de website van de Waarderingskamer.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.