Planologische afwijkingen (kruimelgevallen)

Het ruimtelijk beleid van de gemeente Ommen is opgenomen in diverse ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen. Niet alle initiatieven en ontwikkelingen passen binnen de kaders uit de geldende ruimtelijke plannen. Met een omgevingsvergunning kan in bepaalde gevallen worden afgeweken van ruimtelijke plannen.

Een van de mogelijkheden om van het ruimtelijk plan af te wijken is middels de zogenaamde 'kruimelgevallen' op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze zogenaamde 'kruimelgevallen' zijn opgenomen in een door de rijksoverheid opgestelde lijst van specifieke gevallen.Op 10 november 2015 is door het college van burgemeesters en wethouders hiervoor vastgesteld de 'Beleidsnotitie voor het afwijken van een ruimtelijk plan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeente Ommen'.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.