Vilsteren - Inspraak

Vanaf donderdag 22 november 2018 ligt de inspraakversie van de geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening Vilsteren gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 2 januari 2019.

De geurgebiedsvisie en de ontwerp geurverordening Vilsteren hebben betrekking op de bebouwde kom van Vilsteren en een gedeelte direct aangrenzend aan de bebouwde kom ter hoogte van de percelen Vilsterse Allee 4 en 5/5a.

Op basis van de geurgebiedsvisie is het voornemen om een hogere geurbelasting toe te staan in bovengenoemd gebied afkomstig van grondgebonden veehouderijbedrijven. Op dit moment geldt op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) een vaste afstand tussen grondgebonden agrarische bedrijven en geurgevoelige objecten van 100 meter (bebouwde kom) of 50 meter (buitengebied).

De ontwerp-geurverordening voorziet in een verkleining van deze afstand tot 50 meter (bebouwde kom) en 40 meter (buitengebied). De ontwerp-geurverordening heeft geen betrekking op niet-grondgebonden agrarische bedrijven.

Waar in te zien?
De geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening Vilsteren worden met ingang van donderdag 22 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Geurgebiedsvisie Vilsteren PDF1,93 MBDownload
Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren PDF291 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.