Afval en milieu

Afval

In de gemeente Ommen zamelt ROVA het afval gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen.

Meer informatie

Grofvuil

Grof huisvuil is afval dat niet in de minicontainer of verzamelcontainer past. Puin, zand, bouw- en sloopafval is geen grof huisvuil. 

Meer informatie

Grof tuinafval

Grof tuinafval en schoon takhout kunt u zes dagen per week op twee plaatsen gratis inleveren. Dit kan alleen als u inwoner bent van de gemeente Ommen. Daardoor kunt u om uw identiteitsbewijs worden gevraagd.

Meer informatie

Asbest

Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Behandel asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig. Het verwijderen van asbesthoudend materiaal moet altijd vooraf gemeld worden aan de gemeente.

Meer informatie

Riolering

In het geval van een verstopping in het gemeentelijke riool kunt u hier melding van maken bij de gemeente. Als de verstopping van het riool op eigen terrein zit, moet u zelf zorgen voor ontstopping.

Meer informatie

Ontwikkeling landschap

Hoe in Ommen het landschap door middel van de bestaande kwaliteiten en potenties kan worden ontwikkeld, is beschreven in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Meer informatie