Cultuur in Ommen

In Ommen krijgt kunst en cultuur de ruimte. Bijvoorbeeld door middel van cultuureducatie, of door het behoud van cultureel erfgoed. Ook zijn er voor kunstenaars locaties om te exposeren.

Het beleidskader van het gemeentelijk cultuurbeleid is beschreven in het beleidsplan 'Meedoen in Ommen' (PDF, 425 kB).

Een aantal Ommense kunstenaars heeft de wandelroute Omm’zien (PDF, 118 kB) gerealiseerd langs diverse historische straatjes en oude panden. Op de gevels van de panden langs deze kunstroute vindt u op grote kleurrijke panelen kunstwerken van plaatselijke kunstenaars.

Cultureel erfgoed

Overblijfselen uit het verleden worden in de gemeente Ommen bewaard en beschermd. Dit cultureel erfgoed versterkt de onderlinge band tussen inwoners. Daarnaast kan cultureel erfgoed binnen het onderwijs worden ingezet voor verdieping en verduidelijking van de lesstof.

De gemeente ondersteunt verschillende culturele erfgoedinstellingen met een subsidie, waaronder:

Cultuureducatie

Al op school komen leerlingen in aanraking met kunst en cultuur. Dit gebeurt door middel van cultuureducatie. Cultuureducatie is een verzamelnaam voor kunst-, erfgoed en media-educatie.

Met deze cultuureducatie wordt een belangrijke basis gelegd voor deelname aan het culturele leven op latere leeftijd. De gemeente subsidieert de Stichting Kunstzinnige Vorming. Deze stichting maakt elk jaar een aanbod cultuureducatie voor het basisonderwijs.

Kunstkring Ommen

Kunstminnaars kunnen lid worden van de Kunstkring Ommen. Deze vereniging biedt een gevarieerd programma aan van voornamelijk kamermuziek, maar ook van voordrachtskunst en toneel. Het lidmaatschap staat open voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Ommen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.