Cultuursubsidies

Culturele verenigingen, instellingen en organisaties in de gemeente Ommen komen in aanmerking voor een subsidie. Bijvoorbeeld toneelgroepen, historische verenigingen en molens.

Door middel van een subsidie worden activiteiten op het gebied van cultuur, sport en welzijn voor een brede doelgroep mogelijk gemaakt.

De gemeente verstrekt onder meer subsidies voor:

  • Amateuristische kunstbeoefening
  • Creativiteitsontwikkeling
  • Muziekonderwijs
  • Musea

De verschillende regelingen voor sportsubsidies zijn beschreven in de gemeentelijke beleidsregels (PDF, 162 kB).

Amateurkunst

Als uw vereniging muziek, zang, of toneel aanbiedt als vrijetijdsbesteding kan u in aanmerking komen voor de subsidiebijdrage amateurkunst. Bijvoorbeeld als u concerten, uitvoeringen en presentaties verzorgt binnen de gemeente.

Aanvragen

Een eenmalige subsidie kunt u uiterlijk zes weken vóór de start van de te subsidiëren activiteit(en) aanvragen. Een (meer)jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Sport en Cultuur van de afdeling Maatschappelijk Domein.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Ommen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.