Cultuursubsidies

Culturele verenigingen, instellingen en organisaties in de gemeente Ommen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie.

Door middel van een subsidie worden activiteiten op het gebied van cultuur voor een brede doelgroep mogelijk gemaakt.

De gemeente verstrekt onder meer subsidies voor:

  • Amateurkunst
  • Bibliotheekwerk
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuureducatie
  • Muziekonderwijs
  • Theater

De criteria en voorwaarden voor cultuursubsidies zijn beschreven in de gemeentelijke beleidsregels (PDF, 162 kB).

(Meer)jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

Amateurkunst

Een zang-  of toneeltoneelvereniging kan in aanmerking komen voor een subsidie voor het geven van een openbare uitvoering.  De subsidie wordt verleend in de vorm van een vast bedrag.

Een muziekvereniging kan voor een exploitatiesubsidie in aanmerking komen, als (een deel van) de leden afkomstig is uit de gemeente Ommen.

Daarnaast kan een muziekvereniging met leden uit de gemeente Ommen een subsidie aanvragen voor deelname aan concoursen en/of kampioenswedstrijden. De subsidie wordt verleend in de vorm van een vast bedrag. Er wordt maximaal één aanvraag per muziekvereniging gehonoreerd. Er is budget beschikbaar voor maximaal drie aanvragen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Projectsubsidie Wmo en Cultuur

Aan instellingen of natuurlijke personen kan een eenmalige projectsubsidie worden verleend voor activiteiten met een vernieuwend of experimenteel karakter op het gebied van Wmo en Cultuur.

De verleende subsidie bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten, maar nooit meer dan het exploitatietekort dan wel het vastgestelde maximale bedrag per projectaanvraag. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast. 

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Een eenmalige subsidie moet uiterlijk zes weken vóór de start van de te subsidiëren activiteit(en) worden aangevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Cultuur van de afdeling Maatschappelijk Domein.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.