Toezicht op de Vecht

Negen partijen in het Vechtdal werken samen aan een schone, veilige en aantrekkelijke Vecht. Ook u kunt een steentje bijdragen door de spelregels te volgen en de Vecht en de omgeving schoon en netjes te houden.

De negen partijen oefenen gezamenlijk toezicht uit op en langs de Vecht. Zo zorgen zij samen voor een veilige en leefbare Vecht, een schone omgeving en het beschermen van de planten en dieren die in en langs de Vecht leven.

Het toezicht richt zich op het gehele Nederlandse gedeelte van langs de Vecht vanaf de Duitse grens tot Zwolle, de plek waar de Vecht overgaat in het Zwarte Water. Er wordt toezicht gehouden binnen het winterbed van de Vecht op de thema’s veiligheid, leefbaarheid en bescherming. De toezichthouders kunnen een waarschuwing geven, maar kunnen bij overtredingen ook een boete uitschrijven.

Een veilige Vecht
Het moet voor alle gebruikers prettig zijn om gebruik te maken van de Vecht, bijvoorbeeld door er te varen of te zwemmen. Om ervoor te zorgen dat dat de situatie voor iedereen zo veilig mogelijk blijft, gelden er enkele spelregels.

Zo geldt er voor varen op het water een maximumsnelheid van 9 km/u en is bij sommige vaartuigen een vaarbewijs verplicht. Ook moeten de vaartuigen op de Vecht technisch in goede staat verkeren. Hier wordt toezicht op gehouden, bijvoorbeeld door de vaarsnelheid te meten, naar het vaarbewijs te vragen of het vaartuig te controleren.

Springen en duiken van bruggen kan levensgevaarlijk zijn. Hier wordt dan ook streng op toegezien. Dit geldt natuurlijk ook voor overig crimineel of ander ongewenst gedrag.

Een leefbare Vecht
Een schone Vecht betekent een leefbare Vecht. Iedereen kan hieraan bijdragen, door afval op te ruimen en te zorgen dat het water schoon blijft. Het dumpen van afval en zwerfvuil is niet toegestaan en kan worden beboet.

Hier wordt streng op toegezien en bij zwerfvuil wordt getracht de veroorzaker te achterhalen. Ook houden de samenwerkende partijen toezicht op illegale lozingen in het water, zowel vanaf (plezier)vaartuigen als door bedrijven.

Een natuurlijke Vecht
De Vecht en de omgeving is een prima plek voor dieren en verschillende planten. Om natuur de ruimte te geven, worden oevers en kaden beschermd. Vissen in de Vecht is alleen toegestaan met een vispas. Vissers moeten zich aan de Visserijwetgeving houden. Mogelijk worden vissers gecontroleerd.

Daarnaast gelden regels voor evenementen langs de Vecht, hiervoor moet altijd een vergunning worden aangevraagd bij zowel de gemeente als het waterschap.

Meldingen
Meldingen met betrekking tot overlast rond de Vecht kunt u melden bij de politie via het telefoonnummer 0900 88 44. Voor andere meldingen met betrekking tot de Vecht kunt u bellen met het Meldpunt Overijssel via het telefoonnummer 038 425 24 23.

Samenwerkingsovereenkomst
Het toezicht op en langs de Vecht wordt gezamenlijk uitgevoerd door de politie, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Oost Nederland, de waterschappen Groot Salland en Vechtstromen en de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Deze negen partijen hebben hiervoor in 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De reacties op het gezamenlijke toezicht zijn positief. Ook wisselen de betrokken partijen hun kennis en ervaring uit, zodat zij nog effectiever kunnen zorgen voor een schone, veilige en leefbare Vecht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.