Visienota

Ommen maakt deel uit van het Overijssels Vechtdal, een in Nederland bekende vakantieregio, met name door het authentieke karakter en het afwisselende landschap.

Bezoekers komen voor de bossen, de rust, de Vecht met de aantrekkelijke stadjes aan de rivier, de landelijke omgeving, de kleinschaligheid, de vele landgoederen, kastelen en landhuizen, maar zeker ook voor het goede en gevarieerde aanbod van campings en verblijfsrecreatieterreinen (Ommen kent meerdere top-bedrijven).

Economische pijler
De dagrecreatieve mogelijkheden in de gemeente Ommen hebben met name betrekking op routegebonden recreatie (fietsen, wandelen, paardrijden en waterrecreatie) en het bezoek van dagrecreatieve voorzieningen zoals musea, evenementen, de binnenstad en horeca.

Binnen de gemeente Ommen is de vrijetijdssector een belangrijke economische pijler. De (verblijfs)recreatieve sector is van groot belang voor de lokale economie. Het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente Ommen is vastgelegd in het Gemeentelijk OmgevingsPlan (GOP).

Ambities
Voor de vrijetijdseconomie in Ommen zijn de volgende ambities geformuleerd:

1. Topspeler op het gebied van innovatieve recreatie & toerisme.
2. Versterken toeristisch recreatieve verblijfsfunctie en bijbehorend voorzieningenaanbod.
3. Versterken promotie: innovatief toeristisch recreatief aanbod en Vechtdal als A-merk.
4. Versterken toeristisch recreatieve infrastructuur: bereikbaarheid, verbindingen, medegebruik en routenetwerken.
5. Stimuleren watergebonden recreatie op en aan het water.

In grote lijnen volgen daaruit de volgende vijf samenhangende opgaven:

  • Verbeteren kwaliteit en verbreding recreatief-toeristisch aanbod;
  • Verbeteren van de samenwerking met de sector en andere partijen in Ommen en het Vechtdal;
  • Versterken recreatie en toerisme als economische drager;
  • Versterken merk en marketing;
  • Versterken bereikbaarheid.

De visie is tot stand gekomen onder andere in samenwerking met ondernemers.

Vechtdal Kompas

Samen met ondernemers en andere organisaties hebben we de meerjarige koers voor het Vechtdal vastgelegd in het Vechtdal Kompas. Daarin zien we vijf kansrijke pijlers voor de vrijetijdseconomie in het Vechtdal.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.