Grond en water

Huisaansluiting riolering

Een woning of bedrijf moet zijn aangesloten op de openbare riolering. Een aansluiting op de riolering kunt u aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie

Verstopping riolering

In het geval van een verstopping in het gemeentelijke riool kunt u hier melding van maken bij de gemeente. Hiervoor kunt u het erfscheidingsputje controleren.

Meer informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat hoe de gemeente om wil gaan met het beheer, onderhoud en de eventuele vervanging van de riolering.

Meer informatie

Hergebruik van grond

Bij een ontgraving hebt u soms grond over. Deze grond kunt u binnen uw eigen perceel vrij hergebruiken. U mag de grond echter niet overal neerleggen.

Meer informatie

Rioolgebruik

Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet.

Meer informatie

Landschapsontwikkelingsplan

Hoe in Ommen het landschap door middel van de bestaande kwaliteiten en potenties kan worden ontwikkeld, is beschreven in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Meer informatie

Meer onderwerpen