Verkeersveiligheid

Bij vergroten van de verkeersveiligheid is de aandacht steeds meer komen te liggen op voorlichting, educatie en gedragsbeïnvloeding. Vooral omdat nagenoeg alle verkeersongevallen zijn te wijten aan niet juist verkeersgedrag. Denk hierbij aan afleiding, alcoholgebruik en snelheid. In het kader van verbetering van de verkeersveiligheid zet de gemeente Ommen dan ook nadrukkelijk in op educatie en gedragsverandering bij de weggebruikers.

Er wordt jaarlijks een groot aantal educatieve en gedragsbeïnvloedingsprojecten aangeboden en uitgevoerd. Dit gebeurt in zeer nauwe samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (afdeling Ommen en het district), het Regionaal Orgaan voor de Verkeersonveiligheid (ROVON, onder regie van de provincie Overijssel en Gelderland), de ANWB en diverse projectbureaus/-aanbieders. Met name de kwetsbare leeftijdsgroepen, de doelgroepen die in relatief vaak bij verkeersongevallen zijn betrokken, krijgen extra aandacht. Erg actueel is de aandacht voor de sterk groeiende groep fietsers, met name ouderen.\

Leeftijdscategorie 4-12

Vrijwel dagelijks is te horen of te lezen dat ergens in Nederland iemand is omgekomen in het verkeer. Kinderen zijn hierbij regelmatig slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen verplaatsen. Niet alleen naar school maar ook naar de sportvereniging, de muziekles of naar opa en oma. Verkeerseducatie is een onmisbare schakel in de opvoeding van onze kinderen en is in het basisonderwijs dan ook een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Ook hebben de meeste scholen een verkeersouder lidmaatschap bij Veilig Verkeer Nederland, als dan niet met een verkeersouder. Twee scholen hebben voor een veilige oversteek een verkeersbrigade. Als aanvulling op de verkeersles wordt het basisonderwijs deelname aan de volgende projecten aangeboden:

Leeftijdscategorie 12-16

Verkeersvaardigheden en -kennis leren kinderen van jongs af aan. Eerst via de ouders en daarna op de basisschool. Maar tussen de basisschool en het behalen van het rijbewijs valt een gat, omdat op het voortgezet onderwijs verkeerseducatie geen verplichte lesstof is. Het VEVO-project (Verkeer Educatie Voortgezet Onderwijs) stimuleert scholen en gemeenten om hier toch aandacht aan te besteden.

De twee Ommense scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben een VEVO-convenant ondertekend, hebben een verkeersveiligheid coördinator en krijgen de gelegenheid per kalenderjaar een aantal zelf gekozen educatieprojecten te organiseren. De projecten richten zich vooral op fietsveiligheid, middelengebruik en social media. Ook worden de leerlingen hierbij voorbereid op het gebruik van andere vervoersmiddelen, waaronder scooter, bromfiets en auto. Jaarlijks wordt er ook een fietskeuring gehouden.

Leeftijdscategorie 16-25 EN 25-60

Ondanks verbeterde beveiligingstechnieken in auto's, het aanleggen van rotondes en campagnes (o.a. tegen alcohol) neemt het aantal verkeersongevallen ook bij deze doelgroep weer toegenomen. Daarom is het belangrijk, dat ook voor deze (grote) doelgroep verkeersveiligheidsprojecten worden aangeboden. De projecten worden echter niet lokaal geïnitieerd en/of georganiseerd. Deze rol is met name weggelegd voor het ROVON, lokale rijschoolhouders en regionale aanbieders. De doelgroep moet zich ook zelf aanmelden (bijvoorbeeld: motorvaardigheidstrainingen en rijvaardigheidstraining).

Leeftijdscategorie 60+

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen de komende jaren verder toe. Helaas groeit ook het aantal verkeersongevallen onder ouderen. Om er voor de zorgen dat ouderen zich prettig en veilig in het verkeer kunnen voortbewegen, dus veilig mobiel kunnen blijven, worden er jaarlijks een drietal projecten aangeboden, namelijk een fietsvaardigheidsvoorlichting, scootmobieltraining en de Opfriscursus rijvaardigheid.

Algemeen

Er zijn ook projecten voor de verkeersveiligheid opgezet die voor alle leeftijdscategorieën gelden. Dit betreft vooral de campagnes die vanuit ROVON/de provincie zijn opgezet en buurt-/wijkacties die in samenwerking met Verenigingen van Plaatselijke Belang of buurt- en wijkverenigingen georganiseerd worden.

De periodieke provinciale campagnes vestigen de aandacht op specifieke thema's van verkeersveiligheid (bijv. Bob, fietsverlichting en snelheid). De campagnes zijn periode gebonden en lopen qua tijdsduur waar mogelijk parallel met de communicatie via de mottoborden langs de gemeentelijke en/of provinciale invalswegen. Via diverse communicatiekanalen, waaronder borden en radiospots, wordt de aandacht op deze campagnes gevestigd. Bij een aantal campagnes worden (professionele) promotieteams ingezet.

De gemeente krijgt regelmatig klachten over te hard rijden, vooral in woonwijken. Te hard rijden is een gedragskwestie en handhaving biedt helaas geen blijvende oplossing. Het 'schrikeffect' zal namelijk snel verminderen en de weggebruikers zullen daarom ook snel in het oude gedrag terugvallen. Omdat het meestal de bewoners zelf zijn die in hun eigen straat/wijk te hard rijden, wordt er een beroep gedaan op de medewerking van de bewoners zelf. Bewoners worden namelijk geadviseerd in hun wijk of woonstraat (periodiek) een verkeersveiligheidsactie te houden. Deze ludiek opgezette acties worden veelal door of in samenwerking met Verenigingen van Plaatselijk Belang of buurt- of wijkverenigingen georganiseerd.

Gemeente en politie kunnen hierbij een faciliterende en/of ondersteunende rol vervullen. De medewerking van de gemeente kan bestaan uit het tijdelijk plaatsen van Dynamisch Snelheid Indicatoren, in de volksmond beter bekend als 'smiley's. Ook biedt Veilig Verkeer Nederland voor dergelijke acties ondersteuning aan het stelt materialen beschikbaar (www.participatiepunt.vvn.nl).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.