Verkeersvisie Ommen 2030: Duurzaam bereikbaar

Hoe gaat de gemeente Ommen om met verkeer en vervoer in de stad en het buitengebied? Die vraag wordt beantwoord in de Verkeersvisie Ommen 2030. Bij de visie hoort een uitvoeringsprogramma met concrete projecten. De uitvoering van deze projecten draagt bij aan een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Ommen in 2030.

De Verkeersvisie geeft antwoord op de uitdagingen en knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer. De visie richt zich op de duurzame bereikbaarheid van Ommen per fiets, auto en openbaar vervoer. De keuzes die worden gemaakt, vormen de basis voor toekomstige maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer.

Onderdelen uit de Verkeersvisie zijn onder meer:

 • Fietsen stimuleren door een netwerk van hoogwaardige fietspaden tussen de kleine kernen en de stad Ommen.
 • Aansluiting op de mogelijke fietssnelweg tussen Zwolle en Hardenberg.
 • Aantrekkelijke fietsverbindingen vanuit woonwijken naar winkels en voorzieningen in het centrum.
 • Toestaan van fietsen in het voetgangersgebied van het centrum.
 • Bewaakte fietsenstalling in het centrum in de zomermaanden met oplaadpunten voor de elektrische fiets.
 • Voldoende parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij het station Ommen.
 • Aanleg twee rotondes om de aansluiting vanaf de Balkerweg met de N48 te verbeteren.
 • Afwaardering aansluiting van de Varsenerdijk op de N340.
 • Het centrum blijft voor autoverkeer bereikbaar.
 • Verdere maatregelen tegen doorgaand verkeer via de Vechtkade.
 • Instellen venstertijden voor bevoorradingsverkeer in het centrumgebied.
 • Realisatie van een parkeervoorziening aan de oostkant van het centrum.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Verkeersvisie Ommen 2030 PDF3,77 MBDownload
Uitvoeringsprogramma PDF1,67 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.