Projecten

Kindplein West

Op het Kindplein West vestigen de basisscholen Guido de Bres, De Dennenkamp en Het Koloriet zich samen onder één dak.

Meer informatie

Groot onderhoud Laarakkers

De gemeente Ommen gaat Groot Onderhoud uitvoeren in de wijk Laarakkers in Ommen.

Meer informatie

De Vlierlanden

De gemeente Ommen ontwikkelt ten oosten van Ommen de woonwijk De Vlierlanden, op de rand van het landelijk gebied.

Meer informatie

Havengebied West

Het westelijke deel van het Havengebied in Ommen ondergaat momenteel een metamorfose van bedrijventerrein naar een woonwijk.

Meer informatie

Fietsverbindingen Ommen

Lees hier alles over de projecten voor nieuwe en verbeterde fietsverbindingen. 

Meer informatie

De brug bij Junne

De gemeente Ommen werkt (in samenwerking met Waterschap Vechtstromen) aan de realisatie van een nieuwe brug over de Vecht bij Junne. Lees hier alles over dit project.

Meer informatie

Duurzaamheid

Meer informatie over duurzaamheid

Meer informatie