Herinrichting Prinses Julianastraat/Schurinkstraat

De Prinses Julianastraat en Schurinkstraat in Ommen worden opnieuw ingericht. Fietsers krijgen meer ruimte en de inrichting van de wegen wordt beter op elkaar afgestemd. In het voorjaar 2019 beginnen de werkzaamheden die eind juni 2019 afgerond worden.

De Prinses Julianastraat en Schurinkstraat zijn nu niet op dezelfde wijze ingericht en dat geeft onduidelijkheid. In het nieuwe ontwerp is dit opgelost door de inrichting op elkaar af te stemmen.

Een meer gelijkvormige inrichting van de beide wegen voorkomt dat de verkeersdeelnemers voor verrassingen komen te staan en het bevordert daarom de verkeersveiligheid. Fietsers krijgen meer ruimte en een beter overzicht op het verkeer van en naar de rotonde.

De volgende zaken worden aangepast:

 • De fietsstroken worden aan beide zijden van de wegen 1,80 meter breed.
 • De bushaltes in de Julianastraat worden verplaatst van de weg naar het trottoir.
 • Ter hoogte van de Lidl komt een kruispuntplateau en een zebrapad.
 • Op de Julianastraat wordt een middelgeleider aangelegd waar fietsers veilig kunnen wachten op verkeer dat uit de andere richting komt.
 • Fiets- en voetgangersoversteek worden omgedraaid bij de rotonde in de Schurinkstraat.

Werkgroep
Het ontwerp van de Julianastraat/Schurinkstraat is samen met aanwonenden, ondernemers en belangengroepen opgesteld. Hiervoor is een werkgroep opgericht. De werkgroep is twee keer bij elkaar geweest om de schetsen te bespreken en aan te passen.

Tijdens de bijeenkomst van 3 oktober konden belangstellenden het concept-ontwerp bekijken. Hierop zijn meerdere reacties gegeven die geresulteerd hebben in het huidige ontwerp. Uitgangspunt voor de inrichting van wegen was dat het een erftoegangsweg+ is, met een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Het definitieve ontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Planning

 • 4 juli 2018: eerste bijeenkomst bewoners, ondernemers, belangenverenigingen.
 • 5 september 2018: eerste bijeenkomst werkgroep.
 • 19 september 2018: tweede bijeenkomst werkgroep.
 • 3 oktober 2018: inloopbijeenkomst.
 • tot 17 oktober 2018: mogelijkheid reactie te geven op concept  inrichting Juliana-/Schurinkstraat.
 • Oktober 2018: verwerken reacties op concept en opstellen voorkeursplan.
 • Eind oktober/begin november 2018: definitieve vaststelling ontwerp.
 • Medio november 2018: evaluatie werkgroep.
 • Januari 2019: verstrekken opdracht.
 • Voorjaar 2019: uitvoeren nieuwe inrichting.
 • 1 juli 2019: herinrichting gereed.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Ommen:

Per e-mail: julianastraat-schurinkstraat@ommen-hardenberg.nl
Telefonisch: 14 0529

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Wilt u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden? U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief Julianastraat/Schurinkstraat op het e-mailadres julianastraat-schurinkstraat@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.