Nieuwe sporthal bij Carrousel Ommen

De sporthal bij Carrousel Ommen wordt uitgebreid. De bouw zorgt voor voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs en binnensport. De bouw start eind 2018. De nieuwe sporthal is in het tweede kwartaal van 2019 klaar voor gebruik.

De sporthal wordt geval tegen het westelijke deel van multifunctioneel centrum de Carrousel aangebouwd, aan de zijde van de Dantevijver. Hierdoor kan de sporthal aan de Carrousel gekoppeld worden.

De sporthal is dan toegankelijk via de ingang van de Carrousel. Dit biedt de nodige voordelen omdat de Carrousel al veel voorzieningen heeft die voor de nieuwe hal gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan de entree, horeca, EHBO-ruimte en ruimten voor docenten en trainers.

De aannemer werkt het ontwerp voor de sporthal momenteel verder uit. Hierbij wordt de exacte positie van de hal op de kavel bepaald, evenals de aansluiting op het bestaande gebouw, binnen de kaders van het bestemmingsplan.

Klik om te vergrotenImpressie sporthal Ommen

Gebruik sporthal

De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor bewegingsonderwijs. Dit is een wettelijke taak. Uit onderzoek is gebleken dat hierin in Ommen de komende jaren een tekort ontstaat. Vooral in het centrum is extra ruimte voor bewegingsonderwijs noodzakelijk.

Dit komt voor een belangrijk deel door de groei van het Vechtdal College. Ook sportverenigingen die nu al gebruik maken van de Carrousel, hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer zaalruimte. 

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de sporthal bij de Carrousel. De sporthal krijgt drie zaaldelen. Het Vechtdal College en de scholen uit het basisonderwijs kunnen de sporthal overdag gebruiken voor bewegingsonderwijs. Sportverenigingen kunnen de nieuwe hal in de avonduren en weekenden gebruiken. Zij krijgen hierdoor meer mogelijkheden. De sportverenigingen Volco (volleybal) en ZVO (zaalvoetbal) gaan sporten in de nieuwe hal.

Parkeren

Door de uitbreiding van de sporthal komt er naar verwachting een lichte stijging van de vraag naar parkeerplaatsen. Op dit moment kunnen bezoekers of sporters in de avonden en weekenden parkeren op parkeerterreinen in de omgeving.

De verwachting is dat in de omgeving voldoende mogelijkheden zijn om de vraag naar parkeerplaatsen op doordeweekse middagen op te vangen. Bezoekers van de Carrousel kunnen bijvoorbeeld parkeren op het parkeerterrein bij het gemeentehuis of het Vechtdal College. Hierdoor is het niet nodig het aantal parkeerplaatsen bij de Carrousel uit te breiden. Daarbij is het belangrijk dat de bewegwijzering op orde is, zodat parkeerterreinen in de omgeving goed vindbaar zijn voor bezoekers van de Carrousel.

Nieuw bestemmingsplan

De uitbreiding van de sporthal paste niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bouw van de hal mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en op 22 februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gebied waar de uitbreiding van de sporthal wordt gebouwd, aan de westkant van de Carrousel, heeft in dit plan de bestemming 'gemengd' gekregen.

Omdat exacte locatie en omvang van de hal nog niet bekend zijn, is het bestemmingsplan flexibel. In het bestemmingsplan is een ruim vlak getekend waar de sporthal gebouwd kan worden. Dit vlak is ruimer getekend dan nodig is voor de bouw van de hal. Dit is gedaan omdat de precieze locatie van de sporthal nog niet bekend is. 

Naar aanleiding van reacties op het bestemmingsplan, is het vlak waar de sporthal gebouwd kan worden verkleind. De locatie waar nu de skatebaan ligt, wordt niet gebruikt voor de bouw van sporthal. Bij een hal die aan de binnenkant 7 meter hoog is, dient rekening gehouden te worden met de constructiehoogte en hoogte ten behoeve van installaties op het dak. Daarom is in het bestemmingsplan een maximale hoogte van 10 meter vastgelegd.

Ontwerp, bouw en onderhoud

Begin 2018 is de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de sporthal gestart. Uitkomst van deze aanbesteding is dat Aannemersbedrijf Kormelink de opdracht voor de realisatie van de sporthal gegund krijgt.

De opdracht is een 'Design, Build & Maintain' opgave. Dit betekent dat de aannemer de sporthal zowel gaat ontwerpen, bouwen en onderhouden. Bij de uitwerking van het ontwerp werkt Kormelink samen met Te Kiefte Architecten. De architect is in aan de slag gegaan met het ontwerpen van de sporthal. Hierbij is ook de exacte positie van de hal op de kavel bepaald, evenals de aansluiting op het bestaande gebouw binnen de kaders van het bestemmingsplan.

Bij het ontwerp heeft de architect rekening gehouden met de wensen die toekomstige gebruikers van de sporthal in het zogenaamde 'programma van prestaties' hebben aangegeven. Een concept van het ontwerp is met de toekomstige gebruikers en de klankbordgroep besproken.

Planning

In het derde kwartaal van 2018 gaat de aannemer Kormelink de omgevingsvergunning voor de bouw van de sporthal aansluitend aanvragen. Zodra de omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk is, kan de bouw starten. Dit is naar verwachting eind 2018. De sporthal is dan in het tweede kwartaal van 2019 klaar voor gebruik.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Ommen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.