Verkeer

Decennia lang reden dagelijks tienduizenden auto’s, vrachtwagens en motoren over de Varsenerdijk (voormalige N34) langs Ommen. Hierdoor werden het centrum en rivier de Vecht letter van elkaar gescheiden. Die situatie is veranderd: Ommen heeft het gezicht weer naar de Vecht gekeerd. Diverse aanpassingen in de verkeersstructuur leveren hier een belangrijke bijdrage aan. 

Bermerstraat en Varsenerstraat
De Bermerstraat en de Varsenerstraat vormen belangrijke verbindingen in het winkelcircuit van Ommen. De Bermerstraat heeft in 2014 een nieuwe inrichting gekregen als verblijfsgebied voor winkelen en ontspannen bij bestaande horeca. De Varsenerstraat kreeg in 2018 een nieuwe inrichting. Verkeer rijdt nu via de Varsenerstraat richting de Varsenerpoort. Hier liggen pal voor de verswinkels 8 parkeerplaatsen en 1 mindervalideparkeerplaats. Automobilisten moeten hun weg via de Gasthuisstraat vervolgen. De weg naast Intertoys is nu afgesloten voor auto’s en alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

In de Varsenerstraat is vanaf de Wethouder Paarhuisstraat eenrichtingsverkeer ingesteld richting de Bermerstraat/Gasthuisstraat. De inrichting van deze straten sluit aan bij de uitstraling van het historisch centrum, dat in 2011 opnieuw is ingericht.

Varsenerdijk
De Varsenerdijk vormt vanaf de Danteweg tot aan de Voormars de ‘Groene poort naar het centrum’. Dit deel van de weg is in 2014 op de schop gegaan. De entree vanaf de Danteweg is opnieuw ingericht en de Varsenerdijk is hier smaller geworden. De route ziet er nu uit als mooie groene laan. Fietsers kunnen oversteken in de nieuwe bocht. Een deel van de Voormars is verwijderd en er is een nieuwe aansluiting tussen de Dikkerstraat en de voormalige Varsenerdijk gerealiseerd. De aansluiting tussen de Danteweg en de Varsenerdijk is nu zodanig ingericht dat verkeer vanuit de richting Zwolle met de bocht mee de Danteweg oprijdt. Vervolgens kunnen automobilisten hun weg vervolgen richting de wijken of de N48/N36. 

Vechtkade
De voormalige Varsenerdijk tussen de Prinses Julianastraat en de Voormars is minder aantrekkelijk gemaakt voor doorgaand verkeer. Deze route werd in 2015 vervangen door de Vechtkade. Met de nieuwe inrichting van de Markt en de aanleg van het plein dat richting de Vecht loopt, is de Vechtkade een verblijfsgebied geworden als onderdeel van de binnenstad. De route is daarom geschikt gemaakt voor langzaam verkeer en vooral aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers en minder voor autoverkeer. In de zomer van 2018 zijn een uitritconstructie, een fietspad en een voetpad aangelegd op de kruising van de Vechtkade/Markt en de Prinses Julianastraat. Dit betekent dat verkeer dan vanaf de Vechtkade komt voorrang moet verlenen aan verkeer vanaf de Hessel Mulertbrug en de Prinses Julianastraat. Deze voorrangssituatie geldt voor alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers hebben voorrang op verkeer dat vanaf de Vechtkade komt.

Parkeren

Verspreid over het centrum van Ommen liggen diverse parkeerterreinen. De parkeerplaatsen liggen zoveel mogelijk aan de buitenrand van het centrum. Op de verwijsborden bij de invalswegen is aangegeven waar de parkeerplaatsen liggen. In Ommen is parkeren gratis. Wel geldt op sommige parkeerterreinen een parkeerduurbeperking van 2 uur (blauwe zone). Dit is duidelijk met borden aangegeven. De parkeerplaatsen op de Markt aan de oostkant van het nieuwe Marktgebouw zijn verdwenen. 

Lang parkeren
Bezoekers aan het centrum kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein aan de Voormars.  Dit parkeerterrein heeft een nieuwe groene inrichting gekregen. Hier liggen circa 111 parkeerplaatsen. Het parkeerterrein is incidenteel, bijvoorbeeld bij evenementen, uit te breiden met maximaal 200 onverharde parkeerplaatsen. Op dit terrein is langparkeren toegestaan.

In de strook tussen de Coevorderweg en Den Oordt/Hessel Mulertstraat is in het voorjaar van 2017 het parkeerterrein Centrum-Oost aangelegd. Hier liggen 60 parkeerplaatsen.De naastgelegen groenstrook langs de Coevorderweg kan in de drukke zomermaanden worden opengesteld als overloopterrein. Hier kunnen nog eens 40 auto's parkeren. De toegang tot dit overloopterrein is buiten het hoogseizoen afgesloten.

Ook op de parkeerterreinen Beatrixplein en Schurinkhof is lang parkeren toegestaan.

Kort parkeren
Kort parkeren kan op het parkeerterrein op de Varkensmarkt en Markt Noord (ten westen van het Marktgebouw). Ook dit parkeerterrein heeft tegelijkertijd met de herinrichting van de Markt een nieuwe inrichting gekregen. 

Daarnaast zijn er parkeerterreinen voor kort parkeren aan het Vrijthof, de Tuinstraat, bij de Rooms Katholieke Kerk. Op deze parkeerterreinen mag maximaal 2 uur geparkeerd worden met een parkeerschijf (blauwe zone).

Zolang er nog niet gebouwd wordt, is parkeren ook mogelijk op de locatie naast de Hema waar op termijn de woon-werkunit en stadswoningen gebouwd worden. 

Privéparkeerplaatsen
Bij nieuwe woongebouwen, zoals de appartementen aan de Vechtkade, is voorzien in eigen parkeerplaatsen in een parkeerkelder.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.