Samen actief

Gemeente Ommen doet mee aan een project om ouderen en jongeren actief en gezond te houden. Dit project is ‘Samen Actief’. Bewegen is goed voor jong en oud. Door te bewegen voelen mensen zich fitter, kunnen zij problemen beter aan en wordt eenzaamheid tegengegaan.

Bij gezond ouder worden hoort ook bewegen. Dat is goed voor de veerkracht, zelfredzaamheid en daardoor kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen. Samen Actief zorgt ook voor leuke sociale contacten. Voor sommige ouderen is dat niet zo vanzelfsprekend. Om de kwetsbare senioren uit Overijssel meer in beweging te brengen, maakt het project Samen Actief gebruik van de energie en kracht van actieve senioren.

Deze zogenoemde Beweegpartners zijn sportief actieve senioren, die hun plezier in bewegen (en daarmee het in contact zijn met anderen) willen overbrengen op inactieve kwetsbare senioren uit hun directe omgeving. De Beweegpartners bezoeken de naaste/bekende thuis om ze te stimuleren en letterlijk en figuurlijk bij de hand te nemen om samen te gaan bewegen. Dit kan van alles zijn: samen wandelen of fietsen, tennissen of Jeu de Boules. De Beweegpartners vormen de spil van het project.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel vanuit de regeling ‘Ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning’. Sportservice Overijssel heeft de subsidie namens de deelnemende gemeenten aangevraagd en is coördinator voor de projecten.

Ook de gemeente zelf draagt bij onder andere door de inzet van de buurtsportcoach voor de coördinatie en de uitvoering van het project. “Bezig zijn met gezondheid zou heel gewoon moeten zijn. Daarom ben ik blij met dit project, want ze stimuleren dat ook nog eens op een leuke manier”, aldus wethouder Ko Scheele.