Sport en Jeugdhulp scoren samen

Gemeente Ommen doet mee aan een project om ouderen en jongeren actief en gezond te houden. Dit project is ‘Sport en Jeugdhulp scoren samen’. Bewegen is goed voor jong en oud. Door te bewegen voelen mensen zich fitter, kunnen zij problemen beter aan en wordt eenzaamheid tegengegaan.

De sportverenigingen is de plek waar iedere week veel jongeren komen om hun hobby met veel plezier uit te oefenen. Het is ook de plek die ook genoemd wordt als het derde opvoedmilieu. Sportverenigingen richten zich in de eerste plaats op sport. Maar juist door hun nauwe contacten met kinderen en ouders, is sport ook een waardevol pedagogisch instrument om een bijdrage te leveren aan het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren.

Ook kunnen zij problemen signaleren en evt. doorgeven aan instanties die kunnen helpen. Daardoor spelen zij een rol om ervoor te zorgen dat problemen die jongeren ervaren niet groter worden, maar al in een vroeg stadium opgelost kunnen worden.

Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel vanuit de regeling ‘Ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning’. Sportservice Overijssel heeft de subsidie namens de deelnemende gemeenten aangevraagd en is coördinator voor de projecten.

Ook de gemeente zelf draagt bij onder andere door de inzet van de buurtsportcoach voor de coördinatie en de uitvoering van dit project. “Bezig zijn met gezondheid zou heel gewoon moeten zijn. Daarom ben ik blij met dit project, want ze stimuleren dat ook nog eens op een leuke manier”, aldus wethouder Ko Scheele.