Sporten met een beperking

In de gemeente Ommen zijn diverse sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Deze worden georganiseerd door de Stichting Aangepaste Recreatie en Sport (STARS).

De activiteiten van STARS zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking, motorische of andersoortige beperkingen, leer- en/of gedragsbeperkingen of met een chronische aandoening.

De stichting organiseert deze activiteiten in samenwerking met de STUW. De activiteiten bestaan onder meer uit:

  • diplomazwemmen voor kinderen voor wie de gewone zwemles nog te moeilijk is.
  • recreatiezwemmen voor jongeren en volwassenen met een beperking.
  • sportmix voor kinderen van het speciaal onderwijs. De kinderen kunnen meedoen aan verschillende sporten. De bedoeling is dat ze later bij een gewone sportvereniging lid kunnen worden.
  • Wandel je Fit, speciaal voor mensen met een chronische aandoening.
  • Sporttrend, sport- en beweeglessen onder schooltijd voor leerlingen van praktijkschool De Maat.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van De Stuw. U kunt ook bellen met De Stuw via het telefoonnummer 0523 267 478.