Sporten voor de jeugd

Door diverse programma's wil de gemeente Ommen de jeugd stimuleren om vroeg te beginnen met sporten. Veel van deze activiteiten worden via school aangeboden.

De gemeente laat basisschoolleerlingen in contact komen met sport via het project OmmenKids. Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen daarmee de mogelijkheid kennis te maken met een groot aanbod van sport- en/of cultuuractiviteiten.

Deze activiteiten en cursussen worden georganiseerd door lokale verenigingen.

WhoZnext

WhoZnext is een participatieprogramma voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het biedt hen de kans om zelf mee te denken over de organisatie van een sportevenement of -activiteit in de buurt, op school of bij de sportvereniging. Het idee moet ook echt uitgevoerd worden.

Het succes van WhoZnext resulteerde in een samenwerking tussen de gemeente Ommen, Sportservice Overijssel en het Vechtdalcollege. Samen ontwikkelen ze een projectplan om de doelstellingen van sport en bewegen in het onderwijs aan te laten sluiten op het breedtesportbeleid van de gemeente.