Subsidie

Meedoen is belangrijk in de gemeente Ommen. Of het nu gaat om het organiseren van een evenement, het meedoen aan een muziekconcours of het in stand houden van een mooi winkelgebied. De gemeente Ommen heeft verschillende vormen van subsidie beschikbaar. De algemene subsidieverordening 2021 is te vinden via deze link.

Evenementensubsidie

Als u een evenement organiseert in de gemeente Ommen, kunt u in aanmerking komen voor financiële steun in de vorm van een subsidie.

Meer informatie

Subsidie Kleine Kernen

Subsidie voor kleine kernen is alleen beschikbaar voor een vereniging voor Plaatselijk Belang in de gemeente Ommen

Meer informatie

Cultuursubsidies

Culturele verenigingen, instellingen en organisaties in de gemeente Ommen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie.

Meer informatie

Subsidie speeltuincommissies

Organisaties die een openbaar speelterrein beheren komen in aanmerking voor een subsidie voor het beheer en onderhoud van de speelplek.

Meer informatie

Sportsubsidies

Sportverenigingen of -instellingen kunnen gebruik maken van verschillende mogelijkheden voor eenmalige of meerjarige subsidies

Meer informatie