Subsidieregeling voor verbeteren winkelgebied

Ondernemers en pandeigenaren in het centrum van Ommen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de subsidieregeling 'Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018'. Met de subsidie wil de gemeente Ommen het winkelgebied versterken door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en de kwaliteit van panden in het kernwinkelgebied te verbeteren.

De subsidieregelingen zijn voor:

  • het opknappen van uw pand of gevel om de uitstraling te verbeteren;
  • begeleiding bij het verplaatsen van uw winkel naar het kernwinkelgebied.

De subsidieregeling is per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht) van kracht en geldt tot 31 december 2021.

Soorten subsidie

De subsidieregeling bestaat uit een:

  • plansubsidie;
  • gevelverbeteringssubsidie;
  • verplaatsingssubsidie;
  • transformatiesubsidie.

 

Plansubsidie

De plansubsidie is voor een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan van vastgoed in het centrum van Ommen. Een gevelverbeteringsplan is een ontwerptekening van het verbeteren van een luifel, pui of entree van winkelvastgoed. De eigenaar van een pand kan de plansubsidie aanvragen. De hoogte van deze subsidie is een vergoeding van 70% van de kosten voor het maken van een gevelverbeteringsplan tot een maximum van €500,-.

Een transformatieplan richt zich op het transformeren van leegstaand vastgoed met en ontwerp van de voorgevel en de toekomstige bestemming van het pand. De eigenaar van een pand kan de plansubsidie aanvragen. De subsidie is een vergoeding van 70% van de kosten van het maken van het plan tot een maximum van €1.250,-.

Gevelverbeteringssubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de luifel, pui of entree aan de voorzijde van een winkel in het kernwinkelgebied. De eigenaar van het pand kan een subsidie aanvragen. De vergoeding is 35% van de investering tot een maximum van €7.500,-. Bij twee gevels is het maximale bedrag €12.500,-.

Verplaatsingssubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren van leegstaande panden in het centrum van Ommen met een detailhandel- of horecabestemming. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het veranderen van de bestemming naar een andere bestemming dan detailhandel of horeca. De subsidie is een bijdragen van 50% in de planologische kosten voor een bestemmingsplanwijziging tot een maximum van €5.000,-.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaand formulier. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Stimuleringsregeling detailhandel. Binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag brengt de werkgroep advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt een besluit over het verlenen van de aangevraagde subsidie.