Trouwen in het buitenland, registratie huwelijk

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Aanvraag

U heeft onder andere de volgende gegevens nodig: 

  • een gewaarmerkt afschrift van de originele huwelijksakte, eventueel met vertaling en legalisatie
  • een geldig identiteitsbewijs
  • de uitgebreide melding

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • Het gewaarmerkte afschrift van de huwelijksakte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler.
  • De huwelijksakte is gelegaliseerd en/of voorzien van een apostillestempel.
  • Als u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben en geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, kan een uitgebreide melding nodig zijn.