Trouwen in het buitenland, verklaring

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen welke verklaring u in welk land nodig heeft. Ook heeft u niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. De geldigheid van een ongehuwdverklaring verschilt per land.

Aanvraag

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de geboorteakte
  • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat

Als u eerder bent getrouwd:

  • een echtscheidingsakte of een overlijdensakte

U kunt alleen per pin betalen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Contact

U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid altijd persoonlijk aan bij de gemeente.