Waarom krijgt de gemeente Ommen een nieuwe huisstijl?

De gemeente Ommen heeft meerdere redenen voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Het oude logo van de gemeente Ommen voldoet helaas niet meer. Het logo is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld. Destijds werd het logo vooral gebruikt op briefpapier en enveloppes. Het huidige pakket aan communicatiemiddelen is de laatste jaren enorm toegenomen. Online én offline. Door dit steeds breder wordende communicatiemiddelen pakket is er behoefte aan een eenduidige huisstijl die flexibel (on- en offline) inzetbaar is. Het doel daarbij is een professionele(re) uitstraling waarin het DNA van de gemeente Ommen tot uiting komt en waarin inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers zich herkennen.

Tegelijkertijd zijn ook de toegankelijkheidseisen toegenomen voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. En ook aan die eisen voldoet de huidige huisstijl niet.


Hoe zijn deze huisstijlen tot stand gekomen?

Een huisstijl de visualisatie van de identiteit. Tijdens twee sessies met inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente is er gekeken naar het karakter van Ommen en de omliggende dorpen. Hierbij kwamen o.a. het agrarische karakter, de rijke geschiedenis, de uitgestrekte natuur en het toerisme aanbod. Ommen is een nuchtere en groene gemeente waar inwoners zich thuis voelen en toeristen genieten van de rust, ruimte en dynamiek. Die uitgangspunten zijn meegenomen in de ontwikkeling van twee verschillende logo’s met bijbehorende huisstijlen.

Deze sessies zijn georganiseerd door een lokaal communicatiebureau. De keuze voor dit bureau is gebeurd op basis van een pitch waarbij 3 lokale bureaus hun plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl hebben gepresenteerd.


Wat zijn de uitgangspunten van het nieuwe logo?

  • Kleuren: blauw en geel behouden, groen toevoegen
  • Beeldmerk: een beeldmerk toevoegen dat duidelijk iets voorstelt, het wapen loslaten in het logo
  • Diversiteit uitstralen (veel aanbod, veel te ontdekken, verrassende kanten, zie verhaal)
  • Gevoel: zacht, toegankelijk en gastvrij
  •  Stijl: fris/aansprekend, karakteristiek, menselijk, dynamisch, functioneel en subtiel

Klik op onderstaande logo's voor een uitgebreide uitleg.


Wat wil de gemeente uitstralen met het nieuwe logo?

Na afloop van de twee sessies het verhaal van de gemeente Ommen geschreven. Dit is het uitgangspunt van beide huisstijlen.

“Een plek waar je gastvrij wordt ontvangen. Waar het bruist. In het centrum van de stad op de terrassen, tijdens de Ommer Bissingh, maar ook in de buurtschappen waar altijd iets te beleven is. Daar zorgen onze betrokken inwoners en ondernemers voor. Zij blijven de gemeente ontwikkelen. In de Gemeente Ommen is altijd iets te doen!

En te ontdekken. Want in Ommen vind je op allerlei plekken de overblijfselen van een rijke geschiedenis. Denk aan het toerisme, dat mede is ontstaan door de ontwikkeling van de Padvinderij in Nederland die hier is begonnen. Of het agrarische en nuchtere karakter dat je terugziet in de goed bewaarde landgoederen en oude boerderijen. Ommen is een gemeente die verrast!

En een plek waar je heerlijk tot rust komt. Verbonden met het water, het groen en de uitgestrekte agrarische landschappen. Waar je lokaal hoort, ruikt en proeft. Waar je de ruimte vindt om in alle rust buiten te zijn. In de uitgestrekte bossen, tussen de koeien, op de hei, in de Sahara en op de Lemelerberg. Met inwoners die elkaar groeten en je verwelkomen, maar zelf nuchter en bescheiden zijn. Ommen pronkt niet, daarom ligt er nog veel verscholen. En dat maakt Ommen juist zo interessant!

Toeristen vinden hier rust, ruimte en dynamiek. Inwoners, jong en oud, voelen zich er thuis.

Ommen is een dynamische, nuchtere en groene gemeente met karakter.”


Hoe kunnen inwoners stemmen?

Het is aan de inwoners welke huisstijl de gemeente gaat gebruiken per oktober 2022. De twee ontwerpen, met elk een geheel eigen karakter, zijn klaar. Via de website www.ommen.nl/nieuwlogo,  de stembus in het gemeentehuis en het stembiljet in het Ommer Nieuws konden Ommenaren tot 17 juli 2022 op hun favoriete logo stemmen.

De stemmen worden nu geteld!


Blijft het gemeentewapen behouden?

Jazeker blijft het wapen van de gemeente behouden. Op het wapen staat de Heilige Brigida van Kildare, patrones van Ierland. Ze is de beschermheilige van het vee. O.a. de Nederlandse Hervormde Sint Brigitta kerk in Ommen is naar haar vernoemd in 1319.

De blazoenering van het wapen van de gemeente Ommen luidt als volgt:

In azuur een vrouwelijke heilige - de H. Brigida van Kildare, patrones van Ierland - houdende in de rechterhand een palmtak, alles van zilver, vergezeld rechts van een omgewende leeuw en links van een adelaar waarboven een achtpuntige ster, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen