Meer inwoners

Cultuur en recreatie

Kunst, cultuur en recreatie krijgt in de gemeente Ommen alle ruimte. Bekijk meer info over recreatiemogelijkheden en evenementen.

Meer informatie

Gemeentelijke belastingen

De gemeente stelt jaarlijks de gemeentelijke belastingen vast, zoals de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de WOZ-waarde.

Meer informatie

Trouwen, geboorte en overlijden

Als u wilt trouwen, kunt u hiervan een melding maken bij de Publieksdienst van de gemeente. Dat geldt ook voor een geboorte of overlijden.

Meer informatie

Sport en accommodaties

Om sport en bewegen mogelijk te maken, zijn er in de gemeente diverse accommodaties en initiatieven voor verschillende doelgroepen.

Meer informatie

Parkeren en verkeer

Bekijk informatie over parkeren, wegwerkzaamheden, verkeersveiligheid en gladheidsbestrijding.

Meer informatie

Grond en water

In het geval van een verstopping in het gemeentelijke riool, bij de aanleg van bodemenergiesystemen of bij hergebruik van grond kunt u terecht bij de gemeente.

Meer informatie

Meer onderwerpen

  • De Vlierlanden
  • Havengebied West
  • Verbetering fietspaden