Collecte of verkoopactie

Plaatselijke instellingen, verenigingen en stichtingen die een verkoopactie of collecte wilt houden, dienen hiervoor vooraf een aanvraag te doen bij de gemeente. De aanvraag moet ten minste vier weken voor de verkoopactie of collecte worden gedaan.

Voor het collecteren of een verkoopactie in de gemeente Ommen is een vergunning nodig. Er is geen vergunning nodig voor een inzameling of werving in besloten kring of een inzameling door een instelling die is ingedeeld in het, door het college vastgestelde, collecte- en wervingsrooster.


Aanvraag indienen van een collecte of verkoopactie

Collecterooster
Het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Als uw organisatie niet is opgenomen op deze lijst, heeft u alleen de mogelijkheid om een collecte of verkoopactie te houden in een 'vrije periode'.

Bekijk het collecterooster voor de gemeente Ommen

Een inzameling kan door de gemeente worden verboden, als deze gelijktijdig wordt gehouden met een inzameling van een andere instelling, vereniging of stichting.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.