Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente? Dan heeft u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. Dit geldt voor grootschalige evenementen zoals een braderie, kermis, optocht, feest of festival. Voor kleinere evenementen is een melding voldoende.

Bij uw aanvraag geeft u onder meer informatie op over het evenement, zoals de datum, het te verwachten aantal bezoekers en de te nemen coronamaatregelen. Ook geeft u aan of er gebruik wordt gemaakt van tenten en kramen en of er alcohol wordt geschonken. Als bier of wijn wordt geschonken, kan daarvoor een ontheffing worden verleend.

Uw aanvraag voorziet u van informatie over de locatie (plattegrond), beveiliging, EHBO-voorzieningen en sanitaire voorzieningen. Voor het nemen van verkeersmaatregelen kan de gemeente hekken en borden beschikbaar stellen.

Wanneer een melding?

  • Er zijn niet meer dan 100 bezoekers.
  • Het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur.
  • Er wordt geen muziek gedraaid, gemaakt of gespeeld voor 07.00 uur of na 23.00 uur.
  • Het evenement veroorzaakt geen hinder voor verkeer en hulpdiensten.
  • Er worden geen objecten geplaatst groter dan 25 vierkante meter per object met een minimale onderlinge afstand van 5 meter.

Wanneer een evenementenvergunning?

  • Als bovenstaande niet op uw evenement van toepassing is, heeft u een evenementenvergunning nodig. 

Aanvraagtermijn
Houdt u er rekening mee dat u de aanvraag voor een vergunning minimaal acht weken van te voren in moet dienen. Vraag uw vergunning dus op tijd aan.

Overleg met evenementencoördinator
Heeft u een duidelijk beeld van het concept en eventueel een draaiboek van het evenement? Leg uw plannen dan voor aan de evenementencoördinator van de gemeente. U bespreekt onder andere de locatie, datum en overige vergunningen zoals een drank- en horecavergunning en ontheffing geluidhinder. De evenementencoördinator voor de gemeente Ommen is: 

  • Marit.abma@ommen.nl bereikbaar van maandag t/m vrijdag via het emailadres: Marit.abma@ommen.nl.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Ommen via het telefoonnummer 14 0529, of maak online een afspraak.

Aanvragen

Via onderstaande documenten kunt u een vergunning aanvragen voor grote evenementen, of een melding doen van een klein evenement in combinatie met een ontheffing geluidhinder.

Voor evenementen geldt dat de vergunning minimaal acht weken voor aanvang moet worden aangevraagd.

Evenementenagenda
Voor de openbare orde is het niet wenselijk dat er meerdere belastende evenementen op dezelfde dagen plaatsvinden. Raadpleeg eerst via de evenementenagenda wat er inmiddels vergund of aangevraagd is.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u lezen onder Titel 3 (Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn), Hoofdstuk 2 (Organiseren evenementen of markten) van de tarieventabel uit de legesverordening.

Voorwaarden

Aan een evenementenvergunning zijn voorschriften verbonden, waaraan u dient te voldoen. Deze voorschriften kunt u lezen via onderstaande documenten. U bent zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen en naleven van de voorschriften.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.