Spandoeken

Spandoeken in de gemeente Ommen mogen alleen worden opgehangen door organisaties die goede doelen of goede doelstellingen vertegenwoordigen. Dit kan zonder vergunning, ontheffing of melding. U dient zich wel aan bepaalde randvoorwaarden te houden.

Een spandoek mag op en rondom de openbare weg worden opgehangen indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

  • Het betreft een tijdelijk spandoek voor de duur van hooguit drie weken per jaar. De boodschap op het spandoek sluit bijvoorbeeld aan bij collecte- of actieweken.
  • Het spandoek wordt opgehangen voor organisaties voor zogenaamde goede doelen of goede doelstellingen. Dit betreft bijvoorbeeld organisaties die aangesloten zijn bij Goede Doelen Nederland of lokaal bekende maatschappelijke organisaties. Het betreffen in ieder geval geen spandoeken voor hoofdzakelijke niet-maatschappelijk doelen zoals handelsreclame.
  • Indien het spandoek boven een weggedeelte voor verkeer wordt opgehangen, dient deze tenminste 4,20 meter boven het wegdek te worden geplaatst. Deze hoogte sluit aan bij regelgeving voor het verkeer.
  • Een spandoeken mag niet verlicht zijn.
  • Een spandoek dient deugdelijk en strak gespannen te zijn bevestigd.

Bovenstaande randvoorwaarden zijn niet van toepassing op spandoeken, die worden geplaatst boven of aan wegen van de rijksoverheid, provincie of waterschap. In die gevallen geldt de regelgeving van de desbetreffende overheid.

Algemene plaatselijke verordening
Als het spandoek in strijd is met de Algemene plaatselijke verordening (APV), dient deze op aanwijzing van de gemeente of politie te worden verwijderd. Meer informatie over de regelgeving is te vinden in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Eventuele schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen zijn voor uw eigen rekening. Het is daarnaast uw eigen verantwoordelijkheid om eventuele privaatrechtelijke toestemming van derden te krijgen. Overige wet- en regelgeving blijft ten alle tijd van toepassing.

Ontheffing
Indien u niet aan de randvoorwaarden kunt voldoen, kunt u bij de gemeente Ommen een ontheffing aanvragen voor het plaatsen van een spandoek. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Publieksdienst. U kunt daarvoor bellen met het telefoonnummer 14 0529.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.