Akten Burgerlijke Stand

Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren.

Aanvragen

U kunt een afschrift burgerlijke stand online aanvragen. De akte wordt u binnen vijf werkdagen per post toegestuurd.

U kunt ook online een afspraak maken om het uittreksel aan te vragen op het gemeentehuis.

Neem mee

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs.
  • Uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Uittreksels en verklaringen

Uittreksel uit de BRP: € 12,70
Uittreksel uit de BRP (online aanvraag): € 11,50
Attestatie de Vita: € 14,30
Bewijs van in leven zijn: € 14,00
Bewijs van Nederlanderschap: € 15,00
Uittreksel uit registers van geboorte, huwelijk (en  echtscheiding), partnerschapsregistratie of overlijden: € 14,30
Legalisatie van een handtekening: € 15,00
Waarmerken van een kopie van een document: € 7,80
Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.