Uittreksel BRP

Een bewijs van inschrijving in een gemeente wordt een uittreksel uit de BasisRegistratie Personen genoemd.

Een uittreksel uit de BasisRegistratie Personen is het meest gevraagde type uittreksel. Het is alleen te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Inschrijving op school
Bij het inschrijven van uw kind op een school, bent u niet verplicht om een uittreksel uit de BRP aan de school te geven. Ook voor de geboorteplaats op het diploma is geen uittreksel BRP nodig. De opgegeven geboorteplaats hoeft door de school te worden geverifieerd.

U kunt bij uw inschrijving in de meeste gevallen volstaan met bijvoorbeeld het uitschrijvingsbewijs van de vorige school, een paspoort of een identiteitsbewijs. Ook een geboortebewijs is toegestaan of een afschrift van de persoonslijst die bij geboorte door de gemeente wordt verstrekt. U kunt voor de inschrijving niet de zorgpas gebruiken. Deze wordt namelijk niet door een overheid uitgegeven.

Aanvraag

Bij digitale aanvraag:

Aanvragen voor gemeente Ommen: Uittreksel BRP

Bij aanvraag in persoon:
 * Geldig legitimatiebewijs
 * Legeskosten

Voor een bezoek aan de balie van de publieksdienst dient u eerst een afspraak te maken.

Het is mogelijk om digitaal een afspraak te maken;

Online afspraak maken

Bij schriftelijke aanvraag:
 
* Kopie van een geldig legitimatiebewijs
 * Retouradres gegevens

Postadres gemeente Ommen:
Gemeente Ommen
t.a.v. Publieksdienst
Postbus 100
7730 AC Ommen

Voorwaarden

Tijdens de aanvraag aan de publieksbalie dient u de volgende gegevens te overleggen:


Bij aanvraag in persoon:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • de verschuldigde Legeskosten.

Bij schriftelijke aanvraag:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • retouradres gegevens.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.