Uittreksel uit de basisregistratie personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Ommen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

U kunt het uittreksel uit de BRP online aanvragen. U ontvangt het uittreksel binnen vijf werkdagen per post.

U kunt ook online een afspraak maken om het uittreksel op te halen bij de Publieksdienst van de gemeente Ommen.

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden. Let op: in dit geval is het niet mogelijk het uittreksel digitaal aan te vragen.

Neem mee

 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs.
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt: een brief van deze persoon waarin hij of zij u machtigt, en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.
 • Uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Kosten

Verschillende soorten uittreksels

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Kijk dus goed welk uittreksel u nodig heeft. Hieronder ziet u welke uittreksels er zijn.

 • Uittreksel BRP basis (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats).
 • Gezinsuittreksel
 • Uittreksel BRP met burgerlijke staat: voor het aanvragen van een faillissement.
 • Uittreksel BRP met nationaliteit en datum vestiging Nederland: voor de rechtbank, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bewindvoering.
 • Uittreksel voor historische adressen: voor een woningbouwvereniging of het opzeggen van een abonnement.
 • Internationaal uittreksel: voor zaken in het buitenland.

Uittreksels en verklaringen

Uittreksel uit de BRP: € 12,70
Uittreksel uit de BRP (online aanvraag): € 11,50
Attestatie de Vita: € 14,30
Bewijs van in leven zijn: € 14,00
Bewijs van Nederlanderschap: € 15,00
Uittreksel uit registers van geboorte, huwelijk (en  echtscheiding), partnerschapsregistratie of overlijden: € 14,30
Legalisatie van een handtekening: € 15,00
Waarmerken van een kopie van een document: € 7,80
Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.