Afvalinzameling

In de gemeente Ommen zamelt het afvalverwerkingsbedrijf ROVA het afval gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen, een duurzame manier van afvalinzameling. Op de kalender van de afvalwijzer kunt u zien wanneer de containers worden geleegd.

Bij omgekeerd inzamelen worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval ingezameld, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), oud papier en plastic verpakkingen.

Door het scheiden van dit afval heeft u minder restafval. U kunt uw restafval in de grijze container stoppen, of als u een milieupas heeft in een (ondergrondse) verzamelcontainer stoppen. Alleen met de milieupas kunt u de (ondergrondse) verzamelcontainer openen. Op www.rova.nl kunt u bij de afvalkalender zien waar de verzamelcontainers in uw buurt staan.

Inzameldag

De actuele inzameldag bij u in de wijk kunt u vinden in de Afvalwijzer van ROVA. In deze afvalwijzer staat ook op welke dag het kunststof wordt ingezameld. U kunt de actuele data ook terugvinden in de gratis ROVA-app, die te downloaden is in de Appstore.

Naar de Afvalwijzer

Voor meer informatie over de afvalinzameling kunt u contact opnemen met de klantenservice ROVA via het telefoonnummer 038 427 37 77 of het digitale formulier op de website van ROVA (www.rova.nl).

Contact

Kijk voor meer informatie op ROVA.nl. Of neem telefonisch contact op via: 038 427 37 77.