Zorg en welzijn

Waar kunnen wij u mee helpen?

Ervaart u belemmeringen op het gebied van werk, welzijn, wonen, of zorg? Samen Doen ondersteunt onder meer met een keukentafelgesprek.

Meer informatie

Werk en inkomen

In het onderdeel werk en inkomen leest u meer informatie over onder meer bijstand, zorgverzekering, werk zoeken en geldzaken.

Meer informatie

Onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over onder meer leerplicht, leerlingenvervoer, toezicht en handhaving en een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie

Huishoudelijke hulp

Heeft u een langdurige lichamelijke beperking waardoor u niet meer in staat bent om uw huishouden te doen? Dan kunt u gebruik maken van de Algemene voorziening huishoudelijke hulp.

Meer informatie

Mantelzorg

Als mantelzorger komt er veel op u af. Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen en praktische zaken te regelen. De gemeente ondersteunt het werk van mantelzorgers.

Meer informatie

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor veel verenigingen, clubs en voorzieningen. De gemeente ondersteunt het vrijwilligerswerk.

Meer informatie