Zorg en welzijn

Waar kunnen wij u mee helpen?

Ervaart u belemmeringen op het gebied van werk, welzijn, wonen, of zorg? Samen Doen ondersteunt onder meer met een keukentafelgesprek.

Meer informatie

Zorgverzekering

Via deze collectieve zorgverzekering van de gemeente profiteert u van een uitgebreide dekking en ontvangt u een korting op de premie.

Meer informatie

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt regelmatig inloopuur. Wie zich meldt met een vraag of probleem, krijgt een vast contactpersoon toegewezen.

Meer informatie

Onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over onder meer leerplicht, leerlingenvervoer, toezicht en handhaving en een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie

Werk en inkomen

In het onderdeel werk en inkomen leest u meer informatie over onder meer bijstand, zorgverzekering, werk zoeken en geldzaken.

Meer informatie

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor veel verenigingen, clubs en voorzieningen. De gemeente ondersteunt het vrijwilligerswerk.

Meer informatie