Inclusieve samenleving

Iedereen telt mee

Samen met u willen we aan de slag gaan om te werken aan een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

Meer informatie

Meldingsformulier

Bent u, bijvoorbeeld op straat of in openbare gebouwen, moeilijkheden of belemmeringen tegenkomen? Meld dit dan via het online formulier.

Meer informatie

Werkgroep

Een speciale werkgroep denkt samen met de gemeente Ommen mee over een plan van aanpak ten aanzien van de inclusieve samenleving. Bekijk de samenstelling.

Meer informatie

Contact

Met vragen over de inclusieve samenleving of tips waar in Ommen nog aan kan worden gewerkt, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie

Participatieraad

De Participatieraad adviseert de gemeente Ommen gevraagd en ongevraagd over de WMO, Participatiewet, Jeugdwet en WSW.

Meer informatie

OOG

In de gemeente Ommen zet het Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid zich in voor gelijke kansen voor alle inwoners om aan de samenleving deel te nemen. 

Meer informatie

Meer onderwerpen