Samenstelling werkgroep

Een speciale werkgroep denkt samen met de gemeente mee over een plan van aanpak ten aanzien van de inclusieve samenleving. De werkgroep is opgezet op initiatief van de Participatieraad.

De werkgroep Inclusieve Samenleving bestaat uit de volgende leden:

  • Mario den Hoedt (Participatieraad, afgevaardigde namens cluster sociale cohesie)
  • Louis Jansen (Participatieraad, afgevaardigde namens cluster werk en inkomen)
  • Wil Ligtenberg (Participatieraad, afgevaardigde namens vrouwenorganisaties)
  • Ina Jaspers (het OOG)
  • Jantina Huisjes (Participatieraad, cluster SPO)
  • Bea van Raalte (Participatieraad, afgevaardigde namens cluster kerken)
  • Vivienne Greveling (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg)
  • Jaike Prins (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg)

Over het OOG
Het OOG is een zelfstandige en onafhankelijke belangenvereniging. Als belangenbehartiger voor de inwoners met een beperking in de gemeente Ommen maakt het OOG zich hard voor een inclusieve samenleving, dat wil zeggen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Over de Participatieraad
Participatieraad Sociaal Domein is een adviesorgaan die de gemeente Ommen gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen binnen het sociaal domein die de samenleving in de gemeente Ommen aangaan. Daarbij zijn participatie en zelfredzaamheid van de samenleving belangrijke uitgangspunten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.