Waar kunnen wij u mee helpen?

Ervaart u belemmeringen op het gebied van werk, welzijn, wonen, of zorg? Wij helpen u graag.

1. Antwoorden op vragen op vitaalommen.nl

Op de website www.vitaalommen.nl vindt u antwoorden op vragen rondom de thema's welzijn, ontmoeten, financiën, ondersteuning, vervoer, bewegen en gezonde leefstijl. Vanaf deze website verwijzen wij door naar lokale instanties, verenigingen en initiatieven die u kunnen helpen met uiteenlopende vragen. Neem eens een kijkje op de website.  

2. Kijk of u ondersteuning kunt krijgen in uw omgeving

Heeft u hulp nodig bij het huishouden, bij het opvoeden, of bij andere zaken? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Voor actuele informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking kunt u de website Regelhulp bezoeken.

3. Komt u er niet uit? Vraag het Samen Doen-team

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team van de gemeente Ommen. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving.

U vindt Samen Doen bij u in de buurt. U kunt een afspraak maken met Samen Doen bij u thuis, maar u  kunt ook zonder afspraak langskomen tijdens de inloopuren.

Bekijk de inloopuren

4. Maak een melding

U kunt een melding maken als u bijvoorbeeld ondersteuning of hulp nodig heeft bij het opvoeden en opgroeien van kinderen, het organiseren van uw huishouding, bij woningaanpassingen of vervoer naar dagactiviteiten.

5. Het keukentafelgesprek

Wanneer u hulp nodig heeft, gaan wij graag met u in gesprek. Door met u in gesprek te gaan over uw vraag, kijken we samen met u naar de meest passende oplossing voor uw probleem. Dit noemen we het keukentafelgesprek.

Bij het keukentafelgesprek werken we in een aantal stappen:

1. We luisteren eerst goed naar uw verhaal om te horen waar u moeite mee heeft en wat u nodig heeft.

2. Vervolgens kijken we samen met u wat u nog zelf kunt oplossen.

3. Kunnen mensen uit uw omgeving helpen bij uw vraag? Of heeft u niet veel contacten? Dan helpen we u om uw netwerk te vergroten.

4. In Nederland zijn heel veel diensten waarvan u gebruik kunt maken.

5. Om ook uw naasten zoveel mogelijk te betrekken, stellen wij het op prijs dat iemand uit uw directe omgeving bij het keukentafelgesprek aanwezig is. U kunt hierbij denken aan uw partner, één van uw kinderen of iemand anders die u vertrouwt. Als dat niet lukt dan kunt u als u dat wilt gebruik maken van een onafhankelijk persoon. Dit heet een onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt dit aangeven bij uw contactpersoon van Samen Doen.

6. Wanneer geen van de voorgaande stappen uw probleem oplost, kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat u in aanmerking komt voor hulp en/of ondersteuning vanuit de gemeente of een professionele zorgorganisatie. Deze voorziening verschilt per persoon. Voorbeelden zijn woningaanpassingen, zoals een traplift, dagbesteding en gezinsbegeleiding. Uw contactpersoon bij Samen Doen zal u vooraf informeren over een eventuele eigen bijdrage.

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopspreekuren. Meer informatie over het inloopspreekuur.