Onderwijs en kinderopvang

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouders of verzorgers, jongeren en de school moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren naar school blijven gaan.

Meer informatie

Verlof van school

In enkele gevallen heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof buiten de schoolvakanties.

Meer informatie

Leerlingenvervoer

U kunt als ouder of verzorger een verzoek doen voor een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer voor het schoolbezoek.

Meer informatie

Kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of gastouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie

Verklaring Doelgroepouder

Om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen, is het in een aantal situaties nodig dat u een verklaring aan moet vragen als doelgroepouder.

Meer informatie

Toezicht en handhaving

De gemeente houdt toezicht op de kinderopvangvoorzieningen in Ommen. Bij overtredingen treedt de gemeente handhavend op.

Meer informatie