Eigen bijdrage Wmo is veranderd

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage veranderd voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van uw leeftijd betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Het is een vaste bijdrage, ongeacht uw  zorggebruik, inkomen en vermogen.

Voor welke voorzieningen betaal ik een eigen bijdrage aan het CAK?

De Wmo eigen bijdrage is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van een voorziening die onder de Wmo valt. Vanuit de Wmo geldt in de gemeente Ommen een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening, zoals begeleiding of dagbesteding en voor woningaanpassingen en vervoershulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel.

Wij vragen geen eigen bijdrage voor een rolstoel en voorzieningen voor jeugdigen tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen. 

Als u gebruik maakt van meerdere voorzieningen tegelijk, betaalt u vanaf 2019 niet meer dan € 17,50 per periode van 4 weken. 

Eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een aparte eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage valt niet de Wmo eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp betaalt u aan uw zorgaanbieder. 

Eigen bijdrage Mijn Taxi Op Maat

De eigen bijdrage die u betaalt voor Mijn Taxi Op Maat blijft in stand.
Meer informatie vindt u op: Mijn Taxi Op Maat

Niet verwarren met de eigen bijdrage voor Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hangt wel af van u inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt. Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u ook op de website van het CAK.

Wat moet ik betalen?

Als u wilt weten wat uw eigen bijdrage voor 2019 is, ga dan naar de website van het Centraal Administratie Kantoor. U vindt op deze website een handig rekenprogramma om uw eigen bijdrage te berekenen. Het CAK informeert u ook per brief over uw eigen bijdrage.

Vragen

Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Samen Doen in Ommen. Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team. U kunt Samen Doen telefonisch bereiken op 14 0529 of per e-mail via samendoen@ommen.nl. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Handige websites

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopuren op verschillende locaties. Bekijk een overzicht met inloopuren.