Bezwaar maken

Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de maatwerkvoorziening die de gemeente u toewijst. Of als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

U dient uw bezwaar uiterlijk 6 weken na de beslissing bij de gemeente in te dienen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Na ontvangst moet de gemeente de beslissing heroverwegen.

Lees meer over de bezwaarprocedure

De gemeente moet binnen 6 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Deze commissie brengt advies uit aan de gemeente.

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopspreekuren. Meer informatie over het inloopspreekuur.