F.E. Baron Mulertstichting

De F.E. Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project dat in het teken staat van de gezondheidszorg, het sociaal domein, of sport en cultuur in de gemeente Ommen. Organisaties kunnen een aanvraag voor een financiële ondersteuning doen.

Jaarlijks stelt de stichting een financiële bijdrage beschikbaar voor doelen of projecten van bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de stichting.
  • De activiteit moet niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd.
  • De besteding is in de eerste plaats bestemd voor instellingen werkzaam binnen de gemeente Ommen en in de tweede plaats voor instellingen (mede) werkzaam voor inwoners uit de gemeente Ommen.

Over de stichting
De F.E. Baron Mulertstichting is gevestigd in Ommen en richt zich in de eerste plaats op instellingen uit de gemeente Ommen. Ook stelt de stichting geld beschikbaar aan organisaties die werken ten behoeve van inwoners van de gemeente Ommen.

Over de F.E. Baron Mulertstichting

Frederik Eliza baron Mulert werd op 9 december 1858 in Ommen geboren. Hij was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Zijn betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de gemeente Ommen blijkt ook uit de zijn testament. Hierin had hij bepaald dat de gemeente Ommen universeel erfgenaam zou zijn.

Lees meer over de geschiedenis

Sinds 1996 wordt het kapitaal besteed aan de gezondheidszorg. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J.M. Vroomen, burgemeester van Ommen (voorzitter)
  • de heer G.J.P. Marsman, raadslid
  • de heer R. van den Berg, voorzitter van de Participatieraad Sociaal Domein

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.