Algemene voorzieningen Huishoudelijke hulp

Als het schoonmaken en houden van de leefruimten in uw woning niet meer lukt. U geen partner, kinderen, familie of anderen in uw omgeving heeft die u kunnen helpen met het schoonmaken dan kunt u een beroep doen op de voorziening Huishoudelijke Hulp van de gemeente Ommen.

Indien het bovenstaande in uw situatie van toepassing is vult u dan het webformulier op de website van de gemeente Ommen in. Gemeente Ommen: Stel uw vraag aan Samen Doen of neemt u dan contact op met het Samen Doen team via 14 0529.

Komt u niet in aanmerking voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp, maar bent u wel op zoek naar huishoudelijke ondersteuning? 

Er zijn verschillende instanties die tegen betaling huishoudelijke hulp aanbieden. 

Wanneer kan ik huishoudelijke hulp via de gemeente aanvragen?
Wij onderzoeken altijd of hulp in de huishouding écht nodig is. En welke oplossing het beste bij u past. Als u ons belt of uw melding via het webformulier bij ons binnenkomt stellen we een aantal vragen over uw situatie en indien nodig gaan wij met u gesprek. U krijgt alleen huishoudelijke hulp als u aan deze voorwaarden voldoet:

U woont in de gemeente Ommen.
U ervaart lichamelijke en/of psychische en/of psychosociale problemen. Hierdoor kunt u (een deel van) uw huishoudelijke werkzaamheden niet meer doen en/of regelen.
U heeft geen Wlz indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Uw huisgenoot of huisgenoten kunnen uw huishoudelijke werkzaamheden niet overnemen.

Wat betaalt u voor de huishoudelijke hulp?
Als u gebruik gaat maken van de voorziening Huishoudelijke Hulp, betaalt u hiervoor maandelijks een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt van het CAK een brief met de eigen bijdrage die u moet betalen.

Thuiszorgorganisaties voor huishoudelijke hulp
Indien u de algemene voorziening huishoudelijke hulp krijgt toegewezen dan bieden de volgende organisaties huishoudelijke hulp:
Beter Thuis Wonen | 0528 341 162
Buurtdiensten | 085 0403 790
Carinova WMO Diensten B.V. | 0900 86 62
Alphatrots | 085 05 11111
TZorg | 088 002 55 00


Indien u de huishoudelijke hulp via een maatwerkvoorziening toegewezen krijgt dan bieden de volgende organisaties huishoudelijke hulp:
Beter Thuis Wonen | 0528 341 162
Carinova WMO Diensten B.V. | 0900 86 62
TZorg | 088 002 55 00

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.