Jouw Toekomst

De ontwerp-omgevingsvisie is af! Vanaf eind 2019 hebben we met inwoners en andere betrokken partijen gewerkt aan een heldere visie. Dat gebeurde onder de naam ‘Jouw Toekomst’. In de omgevingsvisie staan de belangrijkste thema’s, doelen en uitdagingen voor de toekomst. Daarbij kijken we vooruit naar 2040. We maken de omgevingsvisie vanwege de Omgevingswet, die in 2022 van kracht wordt. 

Kijk hier voor een animatie over de omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt op dit moment ter inzage. Tot en met 16 november 2021 kun je nog een zienswijze indienen. Een zienswijze is een inhoudelijke reactie op een ontwerpbeleidsstuk. De uiteindelijke omgevingsvisie wordt na de terinzagelegging in het college van burgemeesters en wethouders besproken. Daarna wordt de visie, volgens planning, in december door de gemeenteraad vastgesteld. 

Zienswijze indienen

De ontwerp-omgevingsvisie vind je via de knop op deze pagina. Liever op papier bekijken? Dat kan op afspraak bij de publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen. Een afspraak maak je [invullen]. Wil je naar aanleiding van het lezen van de ontwerp-omgevingsvisie een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, dan kan dat als volgt. Het indienen van een zienswijze kan van 6 oktober t/m 16 november 2021.

 

Wees zo beknopt en concreet mogelijk. Geef aan om welk onderdeel (hoofdstuk, paragraaf, onderwerp) het gaat en leg duidelijk uit wat uw motivatie is. Zo kunnen we je zienswijze zo helder mogelijk beantwoorden. 

Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef, voorletter(s), achternaam, organisatie (indien relevant), adres, postcode woonplaats en zo mogelijk uw e-mailadres.  

Een zienswijze indienen kan schriftelijk, digitaal en mondeling:

1. Schriftelijk via een brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ommen: College van burgemeester en wethouders Ommen, t.a.v. dhr. H. van Kessel, Postbus 100, 7730AC Ommen.

2. Digitaal via een e-mail aan gemeente@ommen.nl. Zet in de onderwerpregel: Zienswijze ontwerp-omgevingsvisie.

3. Mondeling. Maak hiervoor een afspraak met Henk van Kessel door te bellen naar 06-55194797.

We verwachten dat de omgevingsvisie aanstaande december door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Bij de besluitvorming worden de ontvangen zienswijzen betrokken. Dat betekent dat een zienswijze tot aanpassingen van de omgevingsvisie kan leiden. De reactie van het college van burgemeester en wethouders op de ontvangen zienswijzen wordt opgenomen in een nota van beantwoording. De nota van beantwoording wordt als integraal onderdeel van de besluitvorming op de omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Omdat de omgevingsvisie alleen bindend is voor de gemeente zelf is het niet mogelijk om beroep in te dienen tegen het besluit tot vaststelling.

Vragen

Heb je vragen over de omgevingsvisie, de terinzagelegging of (het indienen van) zienswijzen? Neem dan contact op met Henk van Kessel via henk.vankessel@ommen.nl

Tijdlijn

Klik om te vergroten

We maken de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet. Deze wet gaat in 2022 in en betekent een andere manier van werken voor de gemeente. Om ervoor te zorgen dat we daar klaar voor zijn, moeten we een aantal stappen zetten. In de tijdlijn staan de stappen, die we hebben gezet en nog gaan zetten, voor de omgevingsvisie. 

Klik hier voor een eerste overzicht van wat er is opgehaald (april 2020) en hier voor de aanvullingen (november 2020)

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd het Ommer Nieuws, onze social media en deze website in de gaten. De bespreekversie van de omgevingsvisie staat online

Meedenken?

We hebben veel inbreng van inwoners en partijen mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Inmiddels is de eerste versie van de omgevingsvisie van Gemeente Ommen er. Dat betekent dat het tijd is om deze met elkaar door te nemen. We vinden het namelijk erg belangrijk dat de omgevingsvisie optimaal aansluit wat er in de gemeente speelt én gaat spelen. Is de visie zo herkenbaar? Worden er aandachtspunten gemist? Wat wordt er juist gewaardeerd? Daarom organiseren we twee bijeenkomsten: op 24 augustus voor alle partijen en partners waarmee we eerder hebben gesproken  en op 25 augustus voor alle inwoners. Daar presenteren we de eerste versie, lichten we deze toe en gaan we met elkaar in gesprek. Aanmelden kan via de knop op deze pagina. 

Vraag, tip of opmerking?

Heeft u vragen over de omgevingsvisie of Jouw Toekomst? Of wilt u wat met ons delen? Dat kan via dit e-mailadres.


Presentatie over Toekomst van het Landschap van het Vechtdal

Op 6 oktober heeft Berno Strootman Rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving een inspirerende presentatie gegeven over de Toekomst van het Landschap van het Vechtdal op initiatief van Soil4U/Landgoed Vilsteren, Plaatselijk Belang Vilsteren en de gemeente Ommen. Het was een van de themabijeenkomst die (mede) vanuit Ommen Jouw Toekomst is georganiseerd. De presentatie van Berno Strootman kunt u openen door te klikken op: Presentatie Rijksadviseur.  Het verslag van de bijeenkomst treft u hieronder aan.

TitelTypeGrootteDownload
Verslag Toekomst van het Vechtdal Landschap PDF290 KBDownload
Mooiste Ommentje