Voortgang Ommen Jouw Toekomst

Op weg naar een nieuwe omgevingsvisie voor Ommen

Onder de naam 'Jouw Toekomst' is de gemeente Ommen eind 2019 gestart met een nieuwe omgevingsvisie. In deze visie komen belangrijk thema's, doelen en uitdagingen voor de periode van nu tot 2040 te staan. Deze visie maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Daarvoor zijn diverse acties gepland. Door de genomen Coronamaatregelen is het momenteel niet goed mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Daarom is besloten het traject voorlopig uit te stellen tot in ieder geval na de zomer.

In de eerste maanden van 2020 hebben er al verschillende activiteiten plaatsgevonden. Zo waren er gesprekken op straat, is er een enquête uitgevoerd, is de We Energy Game gespeeld met leerlingen van het Vechtdal College en hebben er drie bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. De overige twee bijeenkomsten (in Giethmen en Witharen) konden door de Coronamaatregelen geen doorgang meer vinden. Ook de, eind april, geplande gesprekken en bijeenkomsten met ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen nu niet doorgaan.

Wethouder Ko Scheele: "De Coronamaatregelen hebben een grote impact op de Ommer samenleving. Zo ook op de gemeente Ommen. We willen Jouw Toekomst (omgevingsvisie) samen met de Ommenaren vormgeven, daarom moeten we nu even pas op de plaats maken. De informatie die we al opgehaald hebben is wel van grote waarde. Eenieder die daar een bijdrage aan geleverd heeft wil ik dan ook van harte bedanken. Zodra het we het traject weer op kunnen starten zullen we dat met u communiceren. Bijvoorbeeld informatie over wanneer, hoe en waar afgelaste bijeenkomsten ingehaald worden."

Opgehaald informatie

In het onderstaande document kunt u de opgehaalde informatie met de uitkomsten van de enquête, de gesprekken op straat, de We Energy Game en de bijeenkomsten vinden.

Rapportage Omgevingsvisie Gemeente Ommen

Vervolg Jouw Toekomst

Voor nu geldt dat de gemeente zich richt op het beheersen van de Coronacrisis en het opvangen van de effecten ervan. Afhankelijk van de duur en de impact van de maatregelen bekijkt de gemeente wanneer en hoe 'Jouw Toekomst' weer opgepakt wordt. Dit gebeurt zodra er weer ruimte is om gezamenlijk over de toekomst van onze gemeente, waar het prettig wonen, werken en verblijven is, na te denken.