Kwijtschelding

Let op: Het aanvragen van kwijtschelding voor belastingen en heffingen van het waterschap doet u per 1 januari 2020 bij het waterschapsbelastingkantoor GBLT.

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke jaarheffingen. Dan betaalt u geen of minder belasting. De mogelijkheden zijn misschien ruimer dan u denkt.

U kunt kunt kwijtschelding aanvragen voor de onderstaande belastingen en heffingen. De link naar het aanvraagformulier vindt u hiernaast en verderop op deze pagina.

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing woningen
  • OZB

Kwijtschelding waterschapslasten

Het aanvragen van kwijtschelding voor belastingen en heffingen van het waterschap doet u per 1 januari 2020 bij het waterschapsbelastingkantoor GBLT.

Verzoek tot kwijtschelding

U kunt na ontvangst van het aanslagbiljet bij de gemeente Ommen een verzoek om kwijtschelding indienen via onderstaande link.

Als u in het afgelopen jaar tijdig een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft ingediend en kwijtschelding heeft ontvangen, dan ontvangt u in de loop van dit jaar automatisch bericht.

Aanvragen van kwijtschelding met DigiD

Aanvragen van kwijtschelding zonder DigiD

Aanvragen van kwijtschelding met E-Herkenning

Hulp bij invullen

Neem voor hulp bij het invullen van het formulier gerust contact op met de Publieksdienst. De medewerkers helpen u graag en kunnen meteen controleren of de gevraagde gegevens compleet zijn.

Berekening kwijtschelding

Belangrijk bij kwijtschelding is wat u kunt betalen (betalingscapaciteit). De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten verminderd met bepaalde lasten, zoals de eigen bijdrage aan de ziektekostenverzekering en de woonlasten. De berekende betalingscapaciteit wordt vergeleken met de normbedragen. Deze normbedragen zijn onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd. Is de betalingscapaciteit lager dan het normbedrag, dan kunt u (gedeeltelijk) kwijtschelding krijgen.

Knop Aanvraagformulier kwijtschelding