Mantelzorgnetwerk Ommen

mantelzorgnetwerk

Ondersteuning voor mantelzorgers
Het Mantelzorgnetwerk Ommen wil mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als mantelzorger kun je hier terecht met al je vragen. Het contact verloopt via de website, de email maar ook telefonisch. Het Mantelzorgnetwerk biedt informatie of kan met je op zoek gaan naar passende ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is het vertrekpunt in het zoeken naar concrete oplossingen voor je situatie.

Aangesloten organisaties
Bij het Mantelzorgnetwerk Ommen zijn organisaties aangesloten die iets kunnen betekenen in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze organisaties hebben in hun werk oog en oor voor mantelzorgers, zijn flexibel in de samenwerking en bieden indien nodig maatwerkoplossingen. Ze staan open voor samenwerking met andere netwerkpartners om zo oplossingen voor mantelzorgers te creëren. Zij zijn bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor het Mantelzorgnetwerk.

Inzet van vrijwilligers
Het Mantelzorgnetwerk Ommen biedt podium voor het werven van mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor iemand in hun omgeving. Zij kunnen immers de zorglast van mantelzorgers verlichten. Het mantelzorgnetwerk registreert en bemiddelt niet zelf maar verwijst door naar organisaties die hierin actief zijn.

Mantelzorgwaardering 2022

Meld u aan voor de mantelzorgwaardering 2022

 Tot uiterlijk 21 oktober kunt u een mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen omgeving blijven onderhouden. Als mantelzorger komt er veel op u af. Het kost tijd en energie om de zorg en ondersteuning af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. De gemeente Ommen vindt het belangrijk dat mantelzorgers gewaardeerd worden voor hun inzet.

De gemeente Ommen heeft grote waardering voor het werk van de vele mantelzorgers. Daarom biedt de gemeente mantelzorgers graag een Ommer cadeaubon aan t.w.v. €50,-. Dit jaar ontvangt u naast de cadeaubon ook 2 toegangskaartjes voor de voorstelling ‘Liedjes die niet mochten’ die plaatsvindt op zaterdag 26 november, aanvang om 20.15 uur. Deze kaarten worden u aangeboden door Theater de Carrousel.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en intensief voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de cadeaubon is dat de mantelzorger 18 jaar of ouder is, in Ommen woont en langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week zorg verleent aan een naaste. Per adres verstrekken wij één cadeaubon.

Aanmelden

Aanmelden kan tot vrijdag 21 oktober 2022. Vult u het formulier liever op papier in? Dan is het ook mogelijk om het  op te halen op het gemeentehuis.

Als u zich heeft aangemeld voor 21 oktober 2022, ontvangt u voor 6 november bericht waarin staat wanneer u de waardering kunt ophalen.

Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar mantelzorgwaardering@ommen.nl of bel 14 0529.

 

Aanmeldformulier Mantelzorgwaardering 2022

Aanmeldformulier Mantelzorgwaardering 2022

Gegevens mantelzorger
Registreren bij het Mantelzorgnetwerk
Verstuur uw gegevens
Verzenden

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopspreekuren. Meer informatie over het inloopspreekuur.